Sökning: "Anthony Downs"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Anthony Downs.

 1. 1. Evolutionen av Miljöpartiet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Misha Voss Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Valmanifest; Miljöpartiet; Rational-choice; Konkurrens perspektiv; Mest-lika design.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the electoral manifesto ́s of the Swedish green party (Miljöpartiet) there is a substantial visible decrease of their emphasis on green polices, shown by using analytical tool created by the Manifesto Project. This essay aims to explain the observed decrease by utilizing Anthony Downs` rational-choice/competition theory on political party strategies. LÄS MER

 2. 2. #MeToo in Germany: The Hashtag Campaign in the Issue-Attention Cycle

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Vanessa Hoffmann; [2018]
  Nyckelord :MeToo; hashtags; issue-attention cycle; Twitter; sexism; attention dynamics; social media;

  Sammanfattning : This thesis aims to interrogate how “issue-attention cycle” theory corresponds to online debates that address the issue of sexism, specifically the hashtag campaign #MeToo, in German online media. The issue-attention dynamics of #MeToo on Twitter are analyzed in order to understand the relationship between mainstream media and hashtag activism in Germany, and it is demonstrated what the #MeToo coverage can tell about issue-attention theory on the one hand, and how the theory can help to understand #MeToo on the other hand. LÄS MER

 3. 3. Vad snackar de om? : – En tematisk textanalys av partiernas innehåll i sinaAlmedalental 2013 och 2017

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Joel Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :Almedalen; partistrategi; tematisk textanalys; Anthony Downs; Gunnar Sjöblom;

  Sammanfattning : Politikerveckan i Almedalen brukar ses som den viktigaste tiden i svensk politik varje år. Den här uppsatsens syfte är att ta reda på hur riksdagspartiernas tal har förändrats mellan två strategiskt valda nedslagsperioder – år 2013 och år 2017. Dessa år valdes eftersom de är åren innan de två senaste valen. LÄS MER

 4. 4. Bitter på twitter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nicolina Söderqvist; [2017]
  Nyckelord :Keywords: communication; framing; political parties; Voters behaviour; twitter; political communication; migration policy; mid voters.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines the changes in communication about migration policy for Sweden's three largest political parties; Moderaterna, Socialdemokraterna and Sverigedemokraterna. The purpose whit this essay is to find out if the communication of Moderaterna and Socialdemokraterna has become more similar to the communication of Sverigedemokraterna regarding migration policy. LÄS MER

 5. 5. Taktikröstning i kommunala val : En studie om strategiskt väljarbeteende utifrån rational choice-teorin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christian Oskarsson; [2016]
  Nyckelord :Strategiröstning Väljarbeteende Rational choice Bayesian Nash Equilibrium Regnbågskoalitioner Valteknisk samverkan;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats bemöter frågan om väljarbeteende i allmänna val; huruvida strategiskt röstande (taktikröstning) är ett förekommande fenomen i val till svenska kommunfullmäktige eller ej och i så fall vilka faktorer som ligger bakom strategiskt röstande. En underförstådd tes bakom väljarbeteende är att röstberättigade röstar i enlighet med deras partipreferens utifrån en rad underliggande orsaker, såsom sakpolitik, partifärg, ideologi och organisationsstruktur. LÄS MER