Sökning: "Anthony Giddens"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden Anthony Giddens.

 1. 1. Den etniska identitetskrisen : En kvalitativ studie om hur unga vuxna med utländsk bakgrund uppfattar och hanterar sin etnicitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Niki Pour Metrahi; Yoel Escanilla; [2019]
  Nyckelord :Etnisk identitet; etnicitet; identitet; kultur; kulturell grupptillhörighet; tredje identiteten; blatte;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur unga vuxna som växer upp i Sverige med utländsk bakgrund formar och reflekterar över sin etniska identitet, samt eventuella identitetskriser. En etnisk identitetskris syftar till upplevelsen av inte kunna identifiera sig med någon specifik etnicitet, som en följd av att växa upp med utlandsfödda föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Intimitetspraktiker : En kvalitativ studie om högskolestudenters sätt att göra intimitet i vänskap- och kärleksrelationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Intimitet; emotionellt utlämnande; intimitetspraktiker; vänskapsrelationer; kärleksrelationer; sociala relationer;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to broaden, expand and enrich the understanding of intimacy. To achieve this purpose, three framing questions will be proposed; How is intimacy practised in friendship and love relationships, What similiraties respectively differences exists in the ways of practising intimacy in friendship and love relationships, finally What social significances is intimacy built upon? A qualtitative researchmethod, interviewing 6 collegestudents was performed. LÄS MER

 3. 3. Att använda marxism? Marx i den introducerande sociologilitteraturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Simon Frohlund; [2019]
  Nyckelord :Marx; Marxism; Sociologi; Kurslitteratur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien granskar de kontrasterande bilder av Karl Marx teorier och marxismen som ges av sociologiutbildningar på svenska universitet. Genom intervjuer med undervisande sociologer och en litteraturstudie över den vanligaste introduktionslitteraturen visar jag några centrala skiljelinjer inom sociologin. LÄS MER

 4. 4. Todo fluye : La identidad mutante en Circular 07 - Las Afueras de Vicente Luis Mora una obra en marcha en la literatura contemporánea española del siglo XXI

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Inger Magnusson; [2019]
  Nyckelord :identidad mutante; fragmentación narrativa; sociedad líquida; globalización; digitalización; Vicente Luis Mora;

  Sammanfattning : Nuestra investigación sobre la identidad mutante y la sociedad líquida en una obra en marcha de la literatura contemporánea española en este siglo XXI, es analítica y descriptiva. En este trabajo estudiamos la identidad contemporánea en Circular 07 de Vicente Luis Mora. LÄS MER

 5. 5. Får alla vara med? : En studie om seniorers upplevelser av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elise Planchard; Malin Remmegård; [2019]
  Nyckelord :Giddens; digitalisering; digitala verktyg; samhällsförändring; seniorer; internet; digitalt utanförskap; digital klyfta; urbäddning; reflexivitet; distansering; ontologisk trygghet; senmoderna samhället;

  Sammanfattning : I vårt digitaliserade samhälle finns 1,1 miljoner svenskar som inte använder sig av internet dagligen, däribland 500 000 som aldrig använder sig av det. Den största gemensamma nämnaren för digitalt utanförskap har visat sig vara ålder. Studiens syfte har varit att undersöka hur seniorer upplever digitaliseringen. LÄS MER