Sökning: "Anthropogenic eutrophication"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Anthropogenic eutrophication.

 1. 1. Influence of land cover changes on organic carbon and organic nitrogen concentrations in Swedish rivers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Julia Iwan; [2021]
  Nyckelord :Total Organic Carbon TOC ; Total Organic Nitrogen TON ; Land Cover Change; Sweden; WaterBase; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There is increasing pressure on freshwater systems due to excessive nutrient loading by anthropogenic sources. In Sweden, freshwaters have become browner due to increasing exports of organic matter from soils into streams, rivers, and lakes. LÄS MER

 2. 2. Efforts for eutrophication mitigation on the Santa Lucía River Basin: farmers’ experiences, attitudes and motivations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Juan Hordenana; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Eutrophication; Mitigation; Best Management Practices; Farmers; BMP adoption;

  Sammanfattning : Anthropogenic eutrophication has become an issue of foremost importance in water bodies all around the globe. Nutrients coming from agricultural activities have been identified as one main contributor to this problem. Technologies and inovations (Best Management Practices, BMPs) have been designed for mitigating agricultural impact on water bodies. LÄS MER

 3. 3. The effect of Arbuscular mycorrhizal fungi and biostimulating algae extract on establishment, growth and development of Vitis vinifera : a field study conducted in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Hanna Silwer; [2020]
  Nyckelord :Arbuscular mycorrhiza; biostimulator; crop physiology; mineral fertilizers; precision farming; Vitis vinifera;

  Sammanfattning : About 23% of total global net anthropogenic emissions of greenhouse gases (GHG) come from agricultural and forestry related activities. One of the largest contributors of GHG is the usage of nitrogen (N) and phosphorous (P) fertilizers, causing eutrophication and contributing to global warming. LÄS MER

 4. 4. Records of environmental change and sedimentation processes over the last century in a Baltic coastal inlet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Hanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Baltic Sea; eutrophication; coastal areas; archipelago; laminated sediments; nutrient inputs; carbon and nitrogen content; biogenic silica; sedimentation; environmental impact; marine geology; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The marine ecosystem in the Baltic Sea is affected by multiple stress factors, e.g. eutrophication and deoxygenation, overfishing and anthropogenic pollution. Here we evaluate the short-term trends of dissolved oxygen in bottom waters and changes in the primary productivity within a coastal inlet in the Baltic Sea. LÄS MER

 5. 5. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl-Johan Fabo; [2018]
  Nyckelord :mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Sammanfattning : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. LÄS MER