Sökning: "Anthropometrics"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Anthropometrics.

 1. 1. Evaluation of occupant kinematics in crash using the PIPER model : in frontal and oblique crash simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Daouacher; [2019]
  Nyckelord :PIPER; Human Body Model; Child occupants; Anthropometrics;

  Sammanfattning :   A child dies in road traffic crashes every fourth minute. Totally were 186 300 children under the age of 18 killed in vehicle accidents in 2012, even more were severely injured [1]. LÄS MER

 2. 2. First Come, First Served: An Analysis of Birth Order Effects on Children's Time Use and Human Capital Development in Four Developing Countries

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jennifer Olsen; [2019]
  Nyckelord :Birth order; Human capital development; Cognition; Anthropometrics; Time use;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether, and to what extent, children's birth orders impact their human capital development and time use throughout their childhood, using data from a longitudinal cohort study of children from Ethiopia, India, Peru and Vietnam. Comparing children across households reveals significant birth order effects favouring first-born children's human capital development in all four countries. LÄS MER

 3. 3. Ergonomic guidelines fordesigning handheld products : a case study of hand-held vacuum cleaners

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Lesya Elam; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För en industridesigner finns det inga detaljerade riktlinjer eller vägledningar för utformning av vardagliga produkter, men i varje hem finns ett antal konsumentprodukter som bör anpassas till användarens antropometri och fysik: från en vattenkokare till dammsugare och diskmaskiner. Att kalla en viss design "ergonomisk" är populärt men betyder inte nödvändigtvis att en produkt är utformad med avseende på belastningen i muskler, leder eller antropometriska mätningar. LÄS MER

 4. 4. Effect of Lap Belt Position on Kinematics & Injuries by using 6YO PIPER child HBM : in Frontal Crash Simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sarah Hassan El-Mobader; [2018]
  Nyckelord :PIPER; Human Body Model; 6YO; Full Frontal; Child Restraint Systems; Injuries; Kinematics; Abdomen; Lap Belt; PIPER; Humanmodell; 6åring; frontalkrock; barnstolar; barnsäkerhet; skador; kinematic; bukorgan; höftbälte;

  Sammanfattning : Traffic accidents are the second leading cause of child fatality among children younger than 15 years of age. In the course of 10 years, the implementation of child restraint systems has decreased child fatality in traffic accidents with 50%, for children younger than 15 years. LÄS MER

 5. 5. Very Heavy Resisted Sprint Training for Adolescent Football Players : A training intervention on acceleration, sprint and jump performance in late pubertal adolescent athletes

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mikael Derakhti; [2018]
  Nyckelord :Resisted sprint training; Very heavy resisted sprint training; Sprint training; Speed; Power; Youth football; Youth Soccer; Football; Soccer; Specific resistance training; Biological age; mid-PHV; post-PHV; PAH; Belastad sprintträning; Väldigt tungt belastad sprintträning; Sprintträning; Snabbhet; Effektutveckling; Fotboll; Ungdomsfotboll; Specifik styrketräning; Biologisk ålder;

  Sammanfattning : Abstract Aim The main purpose of this study was to investigate and compare the effects of a very heavy resisted sprint training regimen and a unresisted sprint training regimen on sprint, acceleration and jump performance in late pubertal adolescent football (soccer) players at mid- to post-PHV and >95% PAH. Method In total 27 male football players were recruited as volunteer participants. LÄS MER