Sökning: "Anti-Semitism"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Anti-Semitism.

 1. 1. ”På Guds högra sida sitter en jude”. Bilden av ”judefrågan”, det judiska folket och förintelsen i Evangelii Härold 1939–45

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lars Netterfors; [2018-06-20]
  Nyckelord :Evangelii Härold; Jews; Judaism; Anti-Semitism; The Holocaust; Eschatology; Theology; Palestine; Pentecostal; Dspensationalism;

  Sammanfattning : This essay is a descriptive study of how the Jewish people was depicted in the Swedish journal Evangelii Härold (EH) during World War II. EH was started in 1916 and published once a week by the leading Swedish pentecostal congregation, Filadelfia in Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Ett genis trovärdighet : En retorisk analys av Albert Einsteins vetenskapliga ethos

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Göransdotter; [2018]
  Nyckelord :rhetoric of science; rhetoric of inquiry; ethos; prior and secondary ethos; implied auditor; Albert Einstein; special and general theory of relativity; science; theoretical physics; scientific ideal and norms; epistemic virtues; nationalism; anti-Semitism; genre; popular science; popularization; retorik; vetenskapsretorik; ethos; primär och-sekundärethos; föreställd publik; Albert Einstein; allmäna och speciella relativitetsteorin; vetenskap; teoretisk fysik; vetenskapliga ideal; epistemologiska dygder; nationalism; internationalism; antisemitism; genre; populärvetenskap; popularisering;

  Sammanfattning : Albert Einstein published the English translation of Relativity: The Special and General Theory in the midst of two big events in 1920: the confirmation of the two theories of relativity and spacetime in 1919 and the Nobel prize in physics in 1921. The new global celebrity wanted to make the theories intelligible and readable for an international English-speaking audience, an audience that also included antagonistic scientists and even anti-Semites. LÄS MER

 3. 3. KONSTRUERAD VERKLIGHET : En undersökning om nyhetstexter kring Israel-Palestina-konflikten efter USA:s erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Adam Arnström; Sebastian Manninen; [2018]
  Nyckelord :Israel; Palestinian; Conflict; USA; Donald; Trump; recognition; Jerusalem; critical; discourse; analysis; UN; media; influence; institution; encoding; decoding; reality; quantitative; content; qualitative; newspaper; social; constructionism; Dagens Nyheter; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; representation; Sweden; antisemitism; anti semitism; jews; israelis; arabs; muslims;

  Sammanfattning : Constructed Reality: A Critical Discourse Analysis of News Texts Surrounding the Israeli-Palestinian Conflict After the United States’ Recognition of Jerusalem as the Capital of Israel. Within hours the American announcement was international news with an almost unanimous UN Security Council condemning the act. LÄS MER

 4. 4. Inslag av islamofobi och antisemitism? : En studie av religioner i svenska historieböcker 1946-2001.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Marcus Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay sets out to examine how Swedish history books portray the religions islamand judaism and their followers. The sources used for this essay are books previously used in 3upper secondary education during the year of 1946 and various years during the nineties. LÄS MER

 5. 5. Låt aldrig historien upprepas : En kvalitativ studie om hur lärare motverkar antisemitism i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Kalle Zetterström; [2017]
  Nyckelord :Antisemitism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER