Sökning: "Anti-forensic"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Anti-forensic.

 1. 1. IMPACT OF ANTI-FORENSICS TECHNIQUES ON DIGITAL FORENSICS INVESTIGATION

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Tambue Ramine Etow; [2020]
  Nyckelord :Anti-forensic; Anti-forensic Techniques; Digital forensics; Forensic evidence; Digital evidence; computer crimes; forensic practitioners; Lockard’s principle;

  Sammanfattning : Computer crimes have become very complex in terms of investigation and prosecution. This is mainly because forensic investigations are based on artifacts left oncomputers and other digital devices. LÄS MER

 2. 2. Anti-forensik mot minnesforensik : En litteraturstudie om anti-forensiska metoder mot minnesdumpning och minnesanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Samuel Tagesson; [2019]
  Nyckelord :IT-forensic; Anti-forensic; Memory analysis; Memory dumping; Memory forensics; IT-forensik; Anti-forensik; Minnesanalys; Minnesdumpning; Minnesforensik;

  Sammanfattning : IT-forensiker möter många svårigheter i sitt arbete med att inhämta och analysera data. Brottslingar använder mer och mer anti-forensiska metoder för att gömma bevis som kan användas emot dem. En vanligt förekommande anti-forensisk metod är kryptering. LÄS MER

 3. 3. Anti-Forensik : Anti-forensiska metoder på mobila enheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hans Bade; Oscar Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Anti-Forensics; Forensics; mobile forensics; Digital Forensics; Anti-forensik; forensik; mobil forensik; mobil anti-forensik; Digital forensik;

  Sammanfattning : Mobiltelefoner har blivit grundläggande för extrahering av digitala artefakter i fo-rensiska utredningar. Androids Linuxbaserade operativsystem medför större möj-ligheter för anti-forensiska metoder, detta gör att kunskap om anti-forensik äressentiell för dagens IT-forensiska utredare. LÄS MER