Sökning: "Anti-forensik"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Anti-forensik.

 1. 1. Digital bevisning : En definition

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Emma Jacobsson; Ebba Andersson Wistad; [2021]
  Nyckelord :Digital evidence; IT-forensic; Anti-computer forensics; Digital bevisning; Digitala bevis; Anti-forensik; IT-forensik;

  Sammanfattning : The digitalization of society has contributed to a more convenient lifestyle for the Swedishpopulation. Our everyday life includes digital technology that saves information about us and our actions from digital devices. Collected digital information can be admissible as evidence in a legal process. LÄS MER

 2. 2. Anti-forensik mot minnesforensik : En litteraturstudie om anti-forensiska metoder mot minnesdumpning och minnesanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Samuel Tagesson; [2019]
  Nyckelord :IT-forensic; Anti-forensic; Memory analysis; Memory dumping; Memory forensics; IT-forensik; Anti-forensik; Minnesanalys; Minnesdumpning; Minnesforensik;

  Sammanfattning : IT-forensiker möter många svårigheter i sitt arbete med att inhämta och analysera data. Brottslingar använder mer och mer anti-forensiska metoder för att gömma bevis som kan användas emot dem. En vanligt förekommande anti-forensisk metod är kryptering. LÄS MER

 3. 3. Anti-Forensik : Anti-forensiska metoder på mobila enheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hans Bade; Oscar Hedlund; [2018]
  Nyckelord :Anti-Forensics; Forensics; mobile forensics; Digital Forensics; Anti-forensik; forensik; mobil forensik; mobil anti-forensik; Digital forensik;

  Sammanfattning : Mobiltelefoner har blivit grundläggande för extrahering av digitala artefakter i fo-rensiska utredningar. Androids Linuxbaserade operativsystem medför större möj-ligheter för anti-forensiska metoder, detta gör att kunskap om anti-forensik äressentiell för dagens IT-forensiska utredare. LÄS MER