Sökning: "Anti-malware"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Anti-malware.

 1. 1. Machine learning and system administration : A structured literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Intrusion Detection systems; IDS; Machine Learning; Anti-virus; Anti-malware; malware;

  Sammanfattning : Denna literaturöversikt går igenom två olika system inom IT-säkerhet och hur de fungerar tillsammans med maskinlärningstekniker till en relativt ytlig nivå.Syftet med denna rapport är att kunna sammanfatta dessa system och se hur de kan hjälpa med en systemadministratörs uppgifter, hur det kan användas för automatisera och vad för positiva och negativa förändringar det kan ha på en infrastruktur. LÄS MER

 2. 2. Computer virus : design and detection

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Petter Arding; Hugo Hedelin; [2014]
  Nyckelord :computer virus; antimalware; anti-malware; antivirus; anti-virus;

  Sammanfattning : Computer viruses uses a few different techniques, with various intentions, toinfect files. However, what most of them have in common is that they wantto avoid detection by anti-malware software. To not get detected and stay unnoticed,virus creators have developed several methods for this. LÄS MER

 3. 3. Förstärka IT-säkerheten i en Windows-miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Fredric Nylander; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I vårt moderna samhälle använder vi datorsystem som är viktiga för olika verksamheter. Det behövs datorsystem med olika arbetsroller. Till exempel erbjuda webb-tjänster för att användare utifrån kan arbeta mot och databas-tjänster för att både lagra och hämta ut information. LÄS MER