Sökning: "Anti-virus"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Anti-virus.

 1. 1. Machine learning and system administration : A structured literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Intrusion Detection systems; IDS; Machine Learning; Anti-virus; Anti-malware; malware;

  Sammanfattning : Denna literaturöversikt går igenom två olika system inom IT-säkerhet och hur de fungerar tillsammans med maskinlärningstekniker till en relativt ytlig nivå.Syftet med denna rapport är att kunna sammanfatta dessa system och se hur de kan hjälpa med en systemadministratörs uppgifter, hur det kan användas för automatisera och vad för positiva och negativa förändringar det kan ha på en infrastruktur. LÄS MER

 2. 2. Ransomware

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Carl Greinsmark; [2020]
  Nyckelord :Ransomware; encryption; decryption;

  Sammanfattning : This thesis researches different ransomwares, how we can stop them and how their threat vectors work. It is important to notice that when solving one ransomware doesn’t solve the next incoming one. In this thesis we investigate six different ransomwares that spread between 2016-2019. LÄS MER

 3. 3. An Evaluation of Machine Learning Approaches for Hierarchical Malware Classification

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Robin Roth; Martin Lundblad; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Hierarchical Malware Classification; Static Malware Analysis; Mnemonic N-grams;

  Sammanfattning : With an evermore growing threat of new malware that keeps growing in both number and complexity, the necessity for improvement in automatic detection and classification of malware is increasing. The signature-based approaches used by several Anti-Virus companies struggle with the increasing amount of polymorphic malware. LÄS MER

 4. 4. Using Blockchain Techniques to Create an Opinion-Based Whitelisting Procedure

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Simon Alm Nilsson; David Johansson; [2018]
  Nyckelord :blockchain; hyperledger fabric; permissioned; database; voting; whitelist; malware; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Malware has proven to be a persistent problem with an increasing amount of variations, and new attack vectors are constantly being taken advantage of. Security specialists are always on the hunt for new technologies useful in the fight against malware. Blockchain technologies bring promises of high integrity, decentralization, and transparency. LÄS MER

 5. 5. Bypassing modern sandbox technologies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Gustav Lundsgård; Victor Nedström; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Malware (malicious software) is becoming an increasing problem, as it continuously grows both in numbers and complexity. Traditional, signature based anti-virus systems are often incapable of detecting new, sophisticated malware, which calls for more advanced tools. LÄS MER