Sökning: "Antibiotic use"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Antibiotic use.

 1. 1. A literature review -nurses’ interventions to prevent ESBLproducing bacterial infections

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Juan David García; Tomás Gómez Vecchio; [2020-09-21]
  Nyckelord :infection prevention; infection control; nursing interventions; ESBL-producing bacteria; compliance; hygiene routines.;

  Sammanfattning : ESBL-producing bacteria are the second most common antibiotic resistant bacterial groupoccurring in Sweden. Colonization caused by ESBL-producing bacteria pose a seriouschallenge for treatment of both common and life-threatening infections. LÄS MER

 2. 2. Resistant E. coli isolated from smallholder pig farms in Lira, Uganda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kristin Selling; [2020]
  Nyckelord :Escherichia coli; E. coli; antibiotic resistance; Pig; Swine; Uganda; Africa;

  Sammanfattning : Uganda is an East African country with a fast-growing population and has one of the world’s lowest gross domestic product per capita. Most of the population live in rural areas and agriculture is the country’s most important source of income. LÄS MER

 3. 3. Veterinärers kännedom om och inställning till användandet av suturmaterial behandlade med triklosan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Axel Brånstrand; [2020]
  Nyckelord :triklosan; plus-suturer; antibakteriella suturmaterial;

  Sammanfattning : Infektioner i operationssår, s.k. SSI (Surgical Site Infections), är en vanligt förekommande komplikation efter kirurgi på hund och katt. SSI ger ökad risk för mortalitet och lidande för djuret samt en ökad kostnad och känslomässig påverkan på djurägaren. LÄS MER

 4. 4. Development of a predictive Antibiotic Burden Index for Primary Immunodeficiency – an explorative study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Milan Al-Naqshbande; [2020]
  Nyckelord :Immunodeficiency; Immunbrist;

  Sammanfattning : Introduction: Primary immunodeficiency is a medical condition characterized by frequent infections as a result of the immune system not functioning properly. Patients are usually treated with antibiotics and immunotherapy. Since there is no mutual database for patient records between primary care and healthcare, a communication gap arises. LÄS MER

 5. 5. What role does aquaculture play in the global rise of antibiotic-resistant bacteria?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  Författare :Benjamin Norgren; [2020]
  Nyckelord :Aquaculture; Antibiotics; Antibiotic use; Seafood; Seafood safety; Antibiotic resistance;

  Sammanfattning : In a world where the human population is increasing, new innovations to produce enough food are required. Aquaculture’s part of the global animal protein production has increased in recent years and could be a possible solution. LÄS MER