Sökning: "Antibiotic"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet Antibiotic.

 1. 1. Bakteriologiska fynd hos diande grisar med artrit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Magdalena Sandström; [2022]
  Nyckelord :artrit; ledinflammation; diande grisar; smågrisar; antibiotikaresistens; bakteriella agens;

  Sammanfattning : Infektiös artrit är en vanlig orsak till antibiotikabehandling av diande grisar, både i Sverige och i andra länder. Tidigt insatt behandling är viktig för att lederna inte ska få bestående skador. För att behandlingen ska ge önskad effekt får inte bakterien som orsakar infektionen vara resistent mot den aktuella substansen. LÄS MER

 2. 2. Antibiotic use and resistance in the food and agricultural sectors in Bangladesh : present risk factors and possible improvements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnea Eberson; [2022]
  Nyckelord :AMR; Bangladesh; AMU; multidrug resistant MDR ; low-and middle-income countries;

  Sammanfattning : Antimicrobial resistance (AMR) is one of the biggest threats against public health in the world. Antimicrobial substances are used within all different sectors and contribute to development of AMR. LÄS MER

 3. 3. Är rengjorda klippskär för rakapparater kontaminerade?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Kieri; [2022]
  Nyckelord :klippskär; vårdrelaterade infektioner; nosokomiala infektioner; veterinärmedicin;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner är ett känt problem inom veterinärmedicinen. Veterinärkliniker har uppgetts utgöra en risk för spridning av patogener och antibiotikaresistenta bakterier. Vårdrelaterade infektioner orsakas ofta av opportunistiska bakterier som normalt inte orsakar infektion. LÄS MER

 4. 4. Luftvägsinfektion hos kalv : en utvärdering av kriterier för insättande av behandling samt behandlingseffekt vid luftvägsinfektion hos kalv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Sandelius; [2022]
  Nyckelord :nötkreatur; kalv; luftvägsinfektion; lunginflammation; ultraljud;

  Sammanfattning : Luftvägsinfektion är ett vanligt förekommande problem hos kalvar. Sjukdomen drabbar kalvar i alla åldrar och kan på sikt leda till nedsatt tillväxt och bestående förändringar i lungorna. LÄS MER

 5. 5. Robotens roll i juverhälsoarbetet : en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Gillsjö; [2022]
  Nyckelord :mjölkrobot; automatiskt mjölkningssystem; AMS; juverhälsa; Kokontrollen; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Mastit är ett stort problem hos mjölkkor, som leder till ökad kostnad och antibiotikaanvändning samt ger produktionsförluster och försämrad djurvälfärd. För att nå en mer hållbar produktion är det viktigt att utveckla strategier för att arbeta med juverhälsan. LÄS MER