Sökning: "Antidepressants"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Antidepressants.

 1. 1. Systematisk genomgång och klassificering av läkemedel som kan ge hyponatremi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Antonia Karanatsiou; [2021]
  Nyckelord :hyponatremi; läkemedelsorsakad; biverkan;

  Sammanfattning : BackgroundHyponatremia is one of the most common electrolyte disorders in hospitalized patients. Thecondition is usually asymptomatic but can in serious cases lead to life-threateningcomplications. LÄS MER

 2. 2. Effektivitet och säkerhet av tricykliska antidepressiva och selektiva serotonin-återupptagshämmare vid behandling av irritabel tarmsyndrom (IBS)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mustafa Muatasim; [2021]
  Nyckelord :Irritable bowel syndrome; IBS; bowel functional disorder; tricyclic antidepressants; Selective serotonin reuptake inhibitors; SSRI; Känslig tarm; irritabel tarm; irriterad tarm; IBS; tarmsyndrom; tricykliska antidepressiva; TCA; Selektiva serotonin återupptagshämmare; SSRI;

  Sammanfattning : Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional disorder that affects the gastrointestinal tract and especially the large intestine. The pathogenesis of the disease is not fully understood, for that reason there is still no cure and current therapy focuses on symptom relief. LÄS MER

 3. 3. Ökad förskrivning av läkemedel - en effekt av långa vårdköer? En undersökning av sambandet mellan tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin och förskrivning av antidepressiva läkemedel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linnéa Pettersson; Madeleine Sjöquist; [2020-07-03]
  Nyckelord :Antidepressants; child and adolescent psychiatry; mental illness; public health problems; waiting time;

  Sammanfattning : In recent years, access to child and adolescent psychiatry has declined. At the same time, there has also been a rapid increase in prescription of antidepressants, particularly to children and young adults. LÄS MER

 4. 4. Effekten av fysisk aktivitet för vuxna individer med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Alice Nyberg; Viktor Helander; [2020]
  Nyckelord :Behandling; depression; fysisk aktivitet; hälsa;

  Sammanfattning : Background: Depression is a major social issue affecting 19% of Sweden’s population. The affected individuals can have a lowered mood, suicidal thoughts and concentration problems. Antidepressants and CBT are two different treatment methods. LÄS MER

 5. 5. Beteendeeffekter av antidepressivt läkemedel på abborre (Perca fluviatilis) : socialt och aktivt beteende undersökts genom att kombinera behandlingar med oxazepam, temperatur och predationstryck

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Oskar Karlsson; Svante Knutsen; [2020]
  Nyckelord :antidepressiva läkemedel; oxazepam; abborre;

  Sammanfattning : Användandet av antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, som ex. oxazepam, ökar i samhället vilket kan leda till höga halter i våra vattendrag. Tidigare studier har visat att abborrar som blir utsatta för miljörelevanta koncentrationer av oxazepam ändrar sitt beteende. LÄS MER