Sökning: "Antiken"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet Antiken.

 1. 1. Egypten - Det märkvärdigaste land på jordytan: En komparation mellan Michael Enemans och Johan Hedenborgs skildringar om Egyptens monument och befolkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Oskar Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Reseskildringar; Travel; Resa; Journey; Egypt; Egypten; Sweden; Sverige; Monuments; Monument; Pyramids; Pyramiderna; Sfinx; Sphinx; Medelhavet; Mediterranean; 1700-talet; 1800-talet; 18th century; 19th century; Michael Eneman; Johan Hedenborg; Vetenskapsmän; Scientists; Kopter; Copts; Globalhistoria; Global microhistory; Mikrohistoria; Ghobrial; Hermeneutik; Lutheran orthodoxy; Luthersk ortodoxi; Priest; Doctor; Kulturmöten; 18th century imperialism; Imperialism; New imperialism; Ottoman egypt; Colonial Egypt; British Egypt; French Egypt; Bibel; Sarkofag; Astrologi; Astrology; Gravplats; Grave; Travelogue; Muslim; Christian; Kättersk; Heresy; Kristen; Kristendom; Orientalism; Orienten; Church; Kyrka; Utbildning; Prästämbete; Ursprungsbefolkning; Native people; Hedniskt; Heathen; Ancient; Antiken; Framstegstanken; Romantik; Upplysningen; Enlightenment; Linné; Systema naturae; Antropologi; Antrophology; Biology; Language; Språk; Lingvistik; Linguistics; Avgudande; Pharao; Farao; Nilen; The nile; Stars; Stjärntecken; Hieroglyfer; Hieroglyphs; Mystisk; Teologi; Komparation; Religion; Guldålder; Känslor; Nationalism; Stormaktstiden; Karoliner; Karl XII; History and Archaeology;

  Sammanfattning : “Egypt - The most remarkable land on earth: A comparison between Michael Eneman and Johan Hedenborg's descriptions of Egypt's monuments and population”. Egypt has throughout the ages always intrigued people, tempting their curiosity to explore and witness the old monuments. LÄS MER

 2. 2. Högstadieelevers erfarande av mening i musikundervisningen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sofia Lekardal; [2021]
  Nyckelord :music; high school; meaning; lifeworld phenomenology; music education; music pedagogy; musik; högstadiet; mening; livsvärldsfenomenologi; musikundervisning; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett livsvärldsperspektiv, utforska högstadieelevers erfarande av mening i musikundervisningen i skolan. Vilka upplevelser av mening beskriver högstadieeleverna och vilken roll beskrivs läraren ha i dessa upplevelser? Undersökningen är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer med tre högstadieelever. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor vid τὸ πάσχα och κυριακὸν δεῖπνον : En komparativ studie av hur Lukas och Paulus framställer kvinnors plats och roll vid påskmåltiden τὸ πάσχα i Luk 22:7-30 samt vid Herrens måltid κυριακὸν δεῖπνον i 1 Kor 11

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Svea Dally; [2021]
  Nyckelord :Angela Standhartinger; New Testament; The Gospel of Luke; 1. Corinthians; Gender Studies; Ideological Criticism; Androcentrism; Women; The Last Supper; The Lord s Supper; Symposia;

  Sammanfattning : The essay draws on Angela Standhartingers article ”Frauen in Mahlgemeinschaften. Diskurs und Wirklichkeit einer antiken, frühjüdischen und frühchristlichen Mahlpraxis” which examines the representation of women in the ancient tradition of symposia. LÄS MER

 4. 4. "Pro Iuppiter!" - A Study of the Use of Oaths, Curses, and Prayers in Roman Comedy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Latin; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Olivia Peukert Stock; [2021]
  Nyckelord :oath curse prayer Roman comedy Terence Latin ancient history Rome 2ndcenturyBC Jupiter Iuppiter Hercules Pollux Castor gods religion swearing cursing praying formal informal interjectional hercle mehercle edepol pol ecastor mecastor di deus deos fidem Terentius ed bön förbannelse Rom antiken; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis concerns oaths, curses, and prayers in Roman comedy, more precisely the comedies by the playwriter Terence (185/84 - 159 BC). So-called informal/interjectional oaths and prayers constitute the main focus of this investigation, however, asseverations, formal oaths, formal prayers, and curses are included as well. LÄS MER

 5. 5. Kan vi inte bara strunta i antiken? : En studie om antikens plats i  kursen Historia 1a1 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mimmi Larsson; [2020]
  Nyckelord :Antiquity; history consciousness; history culture; textbooks; use of history;

  Sammanfattning : The aim for this study was to see the epoch antiquity’s part in the course History 1a1 in the textbooks, the regulatory documents, and the active history teachers in the municipality of Umeå. The method that has been used is hermeneutic method in cooperation with use of history. LÄS MER