Sökning: "Anton Öhman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anton Öhman.

 1. 1. När man får något så ger man också tillbaka : En studie om engagemang bland medarbetare inom kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anton Öhman; Emil Bondesson; [2020]
  Nyckelord :Engagement; municipality; public sector; social exchange theory; symbolic interactionism; Engagemang; kommun; offentlig sektor; social utbytesteori; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Engagement is a well discussed topic among organizations and leadership. In this study the purpose is to study engagement according to and among employees currently working within two different municipalities in the south of Sweden. The methodological perspective used in this study is based on a phenomenological research approach. LÄS MER

 2. 2. Vittnesarkivet: En ekofenomenologisk kartläggning av ett nukleärt kulturarv gällande atombombsprovsprängningarna i Franska Polynesien

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Anton Öhman; [2018]
  Nyckelord :Nukleärt kulturarv; anti-nukleär rörelse; atombombsprov i Stilla havet; eko-fenomenologi; vittnande; kulturanalys; aktivistiska arkiv; Franska Polynesien; Nuclear heritage; anti-nuclear movement; Pacific nuclear testing; eco phenomenology; witnessing; cultural analysis; activist archive; French Polynesia; MACA; Cultural Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis is a cultural analysis of an archive that contributes to the understanding of nuclear culture and heritage. The empirical material are documents from the anti-nuclear movement in French Polynesia and the archiving process of these documents. LÄS MER

 3. 3. Drömmen om en svensk midsommar eller maten och makten att säga vem du är: Allt om mats sommarnummer 1971-2012

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anton Öhman; [2014]
  Nyckelord :Allt om mat; midsommar; nationalism; ideologi; svenskhet; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar mat i relation till nationalism. Utgångspunkten är hur konstruktionen av "svenskhet" och "utländskhet" ser ut i relation till midsommar och hur denna gestaltas i tidningen Allt om mat. Undersökningen innebär en jämförelse över tid, vilken rör sig mellan 1971 och 2012. LÄS MER