Sökning: "Anton Övling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Övling.

  1. 1. Restriktioner för häktade : Något om svensk rätt ur ett folkrättsligt perspektiv med fokus på straffprocessrätt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anton Övling; [2014]
    Nyckelord :Folkrätt; straffprocessrätt; häktning; restriktioner; Europakonventionen; Europarådets tortyrkonvention; CPT; Europarådets tortyrkommitté;

    Sammanfattning : .... LÄS MER