Sökning: "Anton Alfredsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anton Alfredsson.

 1. 1. Improving Efficiency of Surveillance Footage Processing through Application of a Container Based Approach in a Computer Cluster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonas Alfredsson; Anton Friberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Värdet av revisorn : Branschtillhörighet som en förklarande faktor för klientföretagets uppfattade kärnvärde och mervärde

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Anton Alfredsson; Emelie Thuvesson; [2018]
  Nyckelord :The value of the auditor; core value; added-value; auditor; industry; capital intensive; knowledge intensive; Värdet av revisorn; kärnvärde; mervärde; revisor; bransch; kapitalintensiv; kunskapsintensiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har identifierat vilka kärnvärden och mervärden klientföretagen kan uppfatta av revisorn. Forskningen har visat att värdet som klientföretagen uppfattar av revisorn varierar beroende på olika faktorer. LÄS MER

 3. 3. Filmen, musiken och rollfiguren : En studie om hur musik påverkar uppfattningen av rollfigurer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Anton Alfredsson; [2014]
  Nyckelord :Filmmusik; rollfigur; påverkan; karaktärsdrag; sinnesstämning; differentialskala;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats som grundar sig på en kvantitativ och kvalitativ undersökning om hur musik kan påverka uppfattningen om en rollfigurs sinnesstämning och karaktärsdrag i film. Syftet med uppsatsen är att försöka bidra med en ökad förståelse för vilken kraft musiken har i berättande sammanhang. LÄS MER