Sökning: "Anton Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Anton Andersson.

 1. 1. Vuxna patienters upplevelse av sitt dagliga liv med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anton Andersson; Emelie Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtsvikt; Litteraturstudie; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 1-2% av befolkningen drabbade av kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt är idag, bland personer över 65 år, den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning och mortaliteten är hög. Den årliga mortaliteten vid svår hjärtsvikt beräknas till cirka 40-50%. LÄS MER

 2. 2. GLIDANDE MEDELVÄRDEN : En lönsam handelsstrategi att applicera på den svenska aktiemarknaden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rasmus Andersson; Anton Mickelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Regulatory Focus and Penalty Taking in Handball

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott; Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrott

  Författare :Anton Andersson; Dexter Wolffsohn; [2020]
  Nyckelord :Promotion; prevention; framing; positive affect; negative affect; pressure; emotional states; Promotion; prevention; inramning; positiva affekter; negativa affekter; press; emotionella tillstånd;

  Sammanfattning : Penalty-taking performance in handball within a self-regulatory focus framework was examined. In a two-independent group design, regulatory framings (either promotion or prevention) were given to participants (N = 25) prior to penalty-taking. LÄS MER

 4. 4. The Audit Expectation Gap : Exploring the auditor’s roles and responsibilities from knowledge, performance, and evolution gap perspectives

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Anton Andersson Manglaris; Tor Brewitz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The audit expectation gap is an interesting and widely researched phenomenon. This study seeks to explore the roles and responsibilities of auditors from the views of auditors and users of financial information. In this study, semi-structured interviews with auditors and users of financial information are conducted. LÄS MER

 5. 5. Elitidrott och varumärkeskommunikation : En studie om hur svenska elitklubbar använder sociala medier för att kommunicera sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anton Andersson; Arash Lohrasbi; [2020]
  Nyckelord :Varumärkesstrategi; elitidrott; sociala medier; varumärkesattribut; varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : En ökad användning av sociala medier har riktat intresset mot att kommunicera varumärke direkt till konsumenterna. Mer specifikt har det ökat intresset för forskning på internationell nivå om hur elitklubbar kommunicerar sitt varumärke på sociala medier. LÄS MER