Sökning: "Anton Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anton Bergström.

 1. 1. Novelty Search och krav inom evolutionära algoritmer : En jämförelse av FINS och PMOEA för att generera dungeon nivåer med krav

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Bergström; [2019]
  Nyckelord :Feasible Infeasible Novelty Search; Pareto-based Multi-objective Evolutionary Algorithm; Evolutionära algoritmer; Krav; Novelty Search;

  Sammanfattning : Evolutionära algoritmer har visat sig vara effektiva för att utveckla spelnivåer. Dock finns fortfarande ett behov av nivåer som både uppfyller de krav som spelen har, samt att nivåerna som skapas ska vara så olika som möjligt för att uppmuntra upprepade spelomgångar. För att åstadkomma detta kan man använda Novelty Search. LÄS MER

 2. 2. Risk management in a business ecosystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Bergström; Anton Karlson; [2019]
  Nyckelord :Business ecosystem; business ecosystem role; business ecosystem risks; risk management;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this thesis is to advance the understanding of risk exposure and management for different roles in business ecosystems. The following research questions have been derived to fulfill this purpose: RQ1: Which risks are different business ecosystem roles exposed to, and in what way? RQ2: How can business ecosystem actors mitigate risks? Method – A single case study has been conducted on a business ecosystem surrounding the development of autonomous cars in the EU. LÄS MER

 3. 3. Lita på mig mig, jag "postar" : - En kvantitativ innehållsanalys av partiledarnasinstagramanvändning under veckan innan riksdagsvalet 2018

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Bergström; Anton Stark; [2019]
  Nyckelord :Politisk legitimitet; partiledare; relationer; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Arbetet med relationer på sociala medier gynnar personens legitimitet. ... LÄS MER

 4. 4. Historielärare och film - Lärares erfarenheter av att använda film i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anton Barnell; Fredrik Bergström; [2018]
  Nyckelord :Film; History education; History teachers; The big six; Historiebruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka historielärares syften med att använda film i sin undervisning. Studiens teoretiska perspektiv utgår från historiskt tänkande i form av Peter Seixas och Tom Mortons teori i The big six men också Klas-Göran Karlssons teori om historiebruk. LÄS MER

 5. 5. Utveckling inom lagidrott på elitnivå : Uppfattningar om individuell och kollektiv utveckling inom lagsporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christoffer Bergström; Anton Hovstadius; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER