Sökning: "Anton Berzelius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anton Berzelius.

 1. 1. Management control systems in digital native companies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Amanda Ahren Moonga; Anton Berzelius; [2019]
  Nyckelord :Digital native companies; Management control systems; Accounting function;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate how digital native companies design and use management control systems with regard to digital innovation. Existing literature on management control and digital innovation are concerned with companies that are in the midst of a digital transformation process. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie av Social Enterprise som fenomen - Motsättningar i Social Enterprise bolag bottnar i marknadens bild av socialt företagande

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Patrik Ujlaki; Anton Berzelius; [2015]
  Nyckelord :Hybridity; Hybrid Organizations; Social Enterprise; Social; Business;

  Sammanfattning : A Social Enterprise is a business that features a mixture of characteristics that originates from the third and private sector. A general conception of Social Enterprises is that they aim to improve social welfare by the use of sustainable business models. LÄS MER