Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Utveckling av överbelastningslarm till lyftverktyg : Ett produktutvecklingsarbete hos Volvo Construction Equipment i Arvika

    M1-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Anton Brunzell; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna rapport är utförd i samband med kursen Examensarbete för Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik som är en avslutande kurs för Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik på Karlstads Universitet. Uppdragsgivare för arbetet är Volvo Construction Equipment i Arvika, och det huvudsakliga målet för arbetet var att skapa en produkt som motverkar plastiska deformationer av lyftverktyg i produktionslinan vilka på ett eller annat sätt utsätts för överbelastning. LÄS MER