Sökning: "Anton Carlsén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Carlsén.

  1. 1. Bara ett spel till : Tre delstudier om pengaspel och spelberoende

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Anton Carlsén; [2018]
    Nyckelord :gambling; pathological gambling; life-situation; impact; recovering;

    Sammanfattning : Cirka 2 % av Sveriges befolkning beräknas ha ett spelberoende om pengar. Trots ökad medvetenhet om risken att utveckla spelberoende fortsätter spelandet med stora summor. Syftet med delstudie 1 var att undersöka upplevelser och erfarenheter av pengaspel. I en enkät berättade 29 högskolestudenter om erfarenheter av pengaspel. LÄS MER