Sökning: "Anton Eiserman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anton Eiserman.

 1. 1. SEMI-AUTOMATIC MAPPING OF HETEROGENEOUS PATHOLOGICAL CANCER DATA SOURCES TO HL7FHIR RESOURCES

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Eiserman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Heterogeneous health care data sources complicate the distribution of structured information between di‚fferent IT-systems involving cancer care in Sweden. Th‘is causes additional overhead for statisticians and system developers where they need to create tailored solutions for each problem. Th‘ere is a need for standardization of this data. LÄS MER

 2. 2. Vinlistor, vem bestämmer vad? : Hur restaurangägare/vinansvariga utformar vinlistor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Anton Eiserman; [2015]
  Nyckelord :Kunden; Restaurangägare; Val; Vin; Vinlistor;

  Sammanfattning : Människor i Sverige blir allt mer intresserad av mat och dryck vilket man kan se i antalet tv-program och i den ökade investeringen i alkoholreklamen. Detta och eget intresse i ämnet lade startskottet för intresset att undersöka hur vinlistor utformas för att få en ökad förståelse för hur vin hamnar på vinlistan. LÄS MER