Sökning: "Anton Englund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anton Englund.

 1. 1. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar små företag vid valet av revisor? : En kvantitativ studie beträffande vilka faktorer som påverkar små företag vid valet av revisor och hur dess process ser ut.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nils Andersson; Anton Englund; [2014]
  Nyckelord :Revision; valet av revisor; faktorer; process; små företag;

  Sammanfattning : Inledning: Sverige idag har ett stort utbud av revisionsbyråer. Där byråerna som räknas till Big-4, second tier samt övriga är verksamma på ett flertal olika platser runt om i landet. Det stora utbudet av byråer gör att små företag i Sverige har ett svårt val att veta vilken revisor de ska välja. LÄS MER

 3. 3. Kunglig Hovleverantör som kvalitetsstämpel: : - En studie om kommunikation av kvalitetsstämplar och tilläggsmärkningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Englund; Anton Hellberg; [2014]
  Nyckelord :Varumärkeskommunikation; Kvalitetsstämpel; Kunglig Hovleverantör; Gap;

  Sammanfattning : Företag som kommunicerar sitt varumärke och eventuella tilläggsmärkningar utan medvetenhet om kundens uppfattning och förväntan riskerar att förlora sina kunder till konkurrenter. Därav syftar denna kandidatuppsats till att undersöka om det finns diskrepanser i ett företags kommunikation av en kvalitetsstämpel i förhållande till kundens uppfattning och förväntningar av denna kvalitetsstämpel. LÄS MER

 4. 4. Artificiella och interaktiva lyktor för det nya millenniet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :André Malm; Gustav Freij; Emilia Johansson; Sandra Lindahl; Rickard Englund; Anton Hemlin; [2012-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver utvecklingsprocessen av ett arti ciellt värmeljus. Fokus harlegat på funktionalitet och återgivning av en realistisk ljusbild. Rapporten behandlarkonstruktion av elektroniska kretsar för trådlös strömöverföring och sensorer. LÄS MER

 5. 5. Artificiella och interaktiva lyktor för det nya millenniet

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

  Författare :André Malm; Gustav Freij; Emilia Johansson; Sandra Lindahl; Rickard Englund; Anton Hemlin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver utvecklingsprocessen av ett artificiellt värmeljus. Fokus har legat på funktionalitet och återgivning av en realistisk ljusbild. Rapporten behandlar konstruktion av elektroniska kretsar för trådlös strömöverföring och sensorer. LÄS MER