Sökning: "Anton Enoksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Enoksson.

  1. 1. Kopplade avtal inom innebandyn - Svensk avtalsrätt tillämpad på Svenska Innebandyförbundets tävlings- bestämmelser

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anton Enoksson; [2020-05-17]
    Nyckelord :Idrottsjuridik; Innebandy; Avtalsrätt; Kopplade avtal;

    Sammanfattning : I svensk avtalsrätt finns det något som kallas kopplade avtal, avtal som har ett naturligt samband och som är beroende av varandra. Kopplade avtal ska ses som ett avtal, de ska läsas som en enhet. I svensk innebandy använder man sig av två avtal, licensavtalet och kontraktet. LÄS MER