Sökning: "Anton Frej"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Frej.

  1. 1. Feeling the Film : En undersökning om förmedlandet av stämning

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

    Författare :Anders Pettersson; Anton Frej; [2018]
    Nyckelord :Participatory Filmmaking; Art Mood; Film Theory; Filmmaking; Shooting Methods; Deltagande filmskapande; Estetisk stämning; Filmteori; Filmskapande; Inspelningsmetoder;

    Sammanfattning : Stämningen en film förmedlar är en av de viktigaste aspekterna inom filmskapande och filmmediet. Det är denna stämning som har möjligheten att påverka åskådarens känslor både under filmens gång och efter att eftertexterna har rullat förbi. LÄS MER