Sökning: "Anton Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Anton Hansson.

 1. 1. Automatiserad robot eller digital socialarbetare? : En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattningar kring digitaliseringen av ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anton Hansson; Elliot Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Social service workers; digitization; digitalization; professional role; social work; automation; social control; social assistance case-workers; client meetings; digital communication; financial aid.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how social service workers discuss digitization and its impact on their role as professionals. This was done to obtain a deeper understanding of the challenges and opportunities that a digitization might entail. LÄS MER

 2. 2. Konceptutveckling av prototyp för kameratillbehör

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Philip Karlsson; Anton Hansson; [2019]
  Nyckelord :Dashcam; Dashcamera; Produktutveckling; Camera; Kamera; Konceptutveckling;

  Sammanfattning : Med en ökad efterfrågan av övervakningskameror på marknaden ökar samtidigt efterfrågan för olika monteringsmöjligheter. I andra länder, utanför Sverige, används kameror för att filma vägen inifrån fordonen, vilket nu håller på att introduceras i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Vad leder företag till att byta revisor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Behnam Mahajerzadeh-Heidari; Gustaf Hansson; Anton Berggren; [2018]
  Nyckelord :Auditor Change; Regression Analysis; Listed Companies; Auditing Fee; Accounting Practices; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka faktorer till varför företag i Sverige väljer att byta revisorer och även att bidra till tidigare forskning genom att bekräfta eller komplettera tidigare forskningsresultat. Metod: Studiens urval bestod av 94 börsnoterade svenska företag, från Stockholmsbörsens small-, mid- och large cap-listor där 47 hade bytt revisor mellan 2009–2015 och 47 utgjorde kontrollgruppen. LÄS MER

 4. 4. Det spatiala ljudets vikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Simon Gertonsson; Anton Hansson; [2018]
  Nyckelord :Spatial sound; Soundwalk; Soundscape; Interactive audio report; Human listening.; Spatialt ljud; Soundwalk; Soundscape; Interaktivt ljudberättande; Mänskligt lyssnande;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete handlar om det spatiala ljudets vikt i en digital värld där det visuella alltsom oftast hamnar i framkant. För att utföra detta går denna text in på vad ett ljudligt narrativ är, människans lyssnade och interaktivt ljudberättande. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av regleringsmönster i en reglerad och en oreglerad älv

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Författare :Anton Hansson; [2018]
  Nyckelord :Hydro power; Hydropeaking; Short-time regulation; Vattenkraft; Hydropeaking; Korttidsreglering;

  Sammanfattning : Vid produktion av el med hjälp av vattenkraft regleras vattenflödet i vattendraget för att producera den mängd el som marknaden efterfrågar för stunden. Detta gör att vattenflödet blir annorlunda i en reglerad älv jämfört med en oreglerad älv. LÄS MER