Sökning: "Anton Hasselberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anton Hasselberg.

 1. 1. Vispop på orgel – En konstnärlig studie i att gestalta ackordanalys från orgelpallen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Hasselberg; [2021-09-27]
  Nyckelord :orgel; vispop; visor; populärmusik; ackordspel; gestaltning;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag olika aspekter av gestaltningsarbetet när en låt som är noterad med melodi och ackordanalys spelas på orgel. Arbetet har sitt fokus på musik i spannet mellan visgenren och popgenren, en låttyp som ofta önskas vid kyrkliga handlingar som exempelvis begravningar. LÄS MER

 2. 2. Fastighets- och byggbranschens kapitalstruktur: påverkande faktorer och effekt på lönsamhet och företagsvärde : En kvantitativ studie av den svenska marknaden åren 2012-2019

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Hasselberg; Linnea Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Capital structure; company value; profitability; the construction industry; the real estate industry; Byggbranschen; fastighetsbranschen; företagsvärde; kapitalstruktur; lönsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det underliggande sambandet mellan kapitalstruktur och dess påverkan på företagets lönsamhet och företagsvärde har det utförts tidigare forskning på inom många olika sammanhang och branscher. Kapitalstrukturen visar ett företags finansiering och avser fördelningen mellan eget kapital och skulder. LÄS MER

 3. 3. Revisionens påverkan på låneräntan : En datastudie inom kontantintensiva och mindre kontantintensiva branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anton Hasselberg; Max Håkansson; Daniel Leksell; [2020]
  Nyckelord :Auditing; Auditing obligation; Auditing; B2B industry; Cash intensive industry; Creditor Industry; Information asymmetry; Interest; Loan interest; Small business; B2B-bransch; Bransch; Informationsasymmetri; Kontantintensiv bransch; Kreditgivare; Låneränta; Revision; Revisionsplikt; Revisor; Ränta; Småföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsplikten infördes i Sverige 1983 där ett av argumenten var att bidra till ökad insyn i företagen. År 2010 avskaffades denna revisionsplikt för småföretag. En övergripande anledning till att småföretagen valde att avstå en revisor, var den kostnadsbesparingen på 10 000 kr per år. LÄS MER