Sökning: "Anton Hemhagen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Hemhagen.

  1. 1. Konstruktion av monteringsverktyg

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Anton Hemhagen; Niklas Hansen; [2017]
    Nyckelord :Monteringsverktyg; Konstruktion; Produktutveckling;

    Sammanfattning : This thesis has been done in cooperation with Lindab AB. The goal of the project is to create a tool wich aims to help the assembly of a ventilation silencer because it takes to much effort from the operators and is a non-ergonomic way of work. LÄS MER