Sökning: "Anton Hermansson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anton Hermansson.

 1. 1. Efficiency of floating floors on CLT or concrete plate in the low frequency region

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Anton Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Building acoustics; Impact sound insulation; Floating floor; Concrete; Cross laminated timber;

  Sammanfattning : In order to fulfil requirements regarding impact sound insulation between two ver-tically adjacent rooms, a floating floor construction is a commonly used technique. However the understanding of the acoustical performance of the floor construction at low frequencies is limited. LÄS MER

 2. 2. Hur säljer man in ett ämne till elever?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johan Holmgren; Anton Hermansson; [2015]
  Nyckelord :undervisning; intresse; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; motivation; estetiska programmet; skola; gymnasiet Educational sciences; Music education; education; interest; aesthetics program; school; the upper secondary school; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Att ta reda på hur man kan få elever motiverade och intresserade av ett ämne redan vid första lektionstillfället är det som ligger till grund för denna studie. Första mötet med eleverna kan ha stor betydelse när det kommer till att inspirera och få eleverna att skapa sig ett intresse för kursen. LÄS MER

 3. 3. Agila mjukvaruprojekts största utmaning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anton Hollerup; Joakim Hermansson; Marcus Green; [2015]
  Nyckelord :Kanban; Scrum; Utmaning; Metod; Projekt; Mjukvara; Agilt; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på agila projektmetoder men utesluter inte traditionella metoder, då de fortfarande används och de kan ställas mot det agila. De tre vanligaste agila metoderna (Scrum, Kanban och XP) samt den mest välkända traditionella metoden (Vattenfallsmetoden) behandlas. LÄS MER

 4. 4. Akustiska åtgärder vid förtätning av staden. En studie av gröna lösningar och tyst asfalt för en förbättrad bullermiljö vid Kvarteret Skansbron.

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Sara Blomkvist; Johanna Edoff; Anton Hermansson; Julia Moe; Jakob Nordenstam; Gustav Thuresson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En matematisk modell av släggkastets rotationsfas

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Caroline Hermansson; Anton Karlsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med vår uppsats visar vi hur det med hjälp av Lagranges metod går att ta fram en matematisk modell av rotationsfasen i ett släggkast. Släggkastaren och släggan utgörs i uppsatsen av en sammansatt stelkroppsmodell. Vi tar fram kastarens rörelseekvationer vilka vi får genom Lagranges ekvation. LÄS MER