Sökning: "Anton Holkvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Holkvik.

  1. 1. Revisionsvalet i byggbranschen : Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring valet av revision?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Patrik Nygren; Anton Holkvik; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER