Sökning: "Anton Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Anton Johansson.

 1. 1. Att imitera sig till musikaliska uttrycksmedel

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Johansson; [2020-09-22]
  Nyckelord :valthorn; Glière; imitation; interpretation;

  Sammanfattning : This essay explores imitation as a method for developing means of interpretative expression. The experiments made are based around the 1952 recording of Reinhold Gliéres Horn Concerto in B-flat Op.91 by Valeriy Polekh. By imitating chosen parts of Polekh´s playing valuable insights about interpretation were gained and new techniques were learned. LÄS MER

 2. 2. Automationsresan : Små och medelstora företags utmaningar och beslutsparametrar för automatisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Warsäter; Jesper Johansson; [2020]
  Nyckelord :automation; robotization; SME; challenges; decision-making parameters; industrial engineering; competition; competence; strategy; low volume; manufacturing; automation; automatisering; robotisering; SMF; utmaningar; beslutsparametrar; industriell ekonomi; konkurrens; kompetens; strategi; låg volym; tillverkning;

  Sammanfattning : Generellt ser automationsgraden bra ut för tillverkande företag i Sverige, men vid en djupare granskning syns det att utvecklingen i små och medelstora företag (SMF), går långsamt framåt. För att Sverige ska behålla sina framträdande roll som industrination krävs ökad automation och robotisering i SMF. LÄS MER

 3. 3. Diskursiva Praktiker för samverkan mellan skolan och fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anton Persson; Anton Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av patientutbildning inom diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emilia Johansson; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Life change events; Nurses; Self-care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som blir allt vanligare i samhället. Under 2019 uppskattades 463 miljoner vuxna leva med diagnosen och antalet förväntas att stiga. Komplikationer av sjukdomen är många men de allvarligaste är hyperglykemi och kardiovaskulära förändringar. LÄS MER

 5. 5. Utbyte av styrsystem : Projektering, implementering och verifiering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Anton Johansson; Régis Bigeat; Michael Kerr; [2020]
  Nyckelord :PLC; steam plant; steam process; workstation; cistern simulator; controller; power supply; digital input output; analog input output; PLC; ånganläggning; ångprocess; arbetsstation; tanksimulator; kontroller; strömförsörjning; digital ingång utgång; analog ingång utgång;

  Sammanfattning : Sjöfartshögskolan i Kalmar behövde förnya sin programvara för programmerbara styrsystem (PLC), detta ledde till att två styrsystem blev påverkade. Det ena är för att styra och reglera en ångprocess medan den andra används för att styra en simulatortank. LÄS MER