Sökning: "Anton Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Anton Johansson.

 1. 1. Can Vice be Vindicated? Examining a potential value premium in vice stocks using Fama and MacBeth regressions - a comparison across three different factor models

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Johansson; Christian Persson; [2018-07-12]
  Nyckelord :Vice stocks; asset pricing; risk premiums; Fama and MacBeth;

  Sammanfattning : In this paper, we examine a 30-year period to find whether vice (defined as operations in the alcohol, tobacco, gambling, adult services, and weapons and defense industries) plays a role in determining returns of individual firms on the U.S. stock market. LÄS MER

 2. 2. IS EAR DIRECTION OR INTEGRATED PERCEIVED DIRECTION DOMINANT FOR SPEECH PERCEPTION? Head rotation effects on the right ear advantage

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alfred Berg; Anton Johansson; [2018-07-04]
  Nyckelord :REA; right ear advantage; speech perception; attention; dextrals;

  Sammanfattning : Right ear advantage (REA) är ett inom språkperception välkänt fenomen där språkljud bearbetas effektivare när de kommer från höger än när de kommer från vänster. José Morais demonstrerade att visuospatial information om ljudkällors position kan påverka REA och att multisensorisk integration således har ett visst inflytande över fenomenet. LÄS MER

 3. 3. Capital Structure and Excess Returns across Business Cycles

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Anton Arnquist; Oscar Johansson; [2018]
  Nyckelord :Capital Structure; Leverage Ratio; Excess Return; Business Cycle;

  Sammanfattning : In this study, we analyze the leverage-return relationship in a sample of S&P 500 firms in the US between 1969Q4 to 2015Q2 and distinctly examine how the relation changes between business cycles. Our empirical results suggest that an increase in leverage is positively related to expected excess return across business cycles, with a stronger effect in contractions. LÄS MER

 4. 4. Mätning av strålningsabsorption i sprayen från skärsläckaren Cobra

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anton Johansson; [2018]
  Nyckelord :Skärsläckare; strålningsabsorption;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Delamination of Cross-laminated timber and its impact on fire development | Focusing on different types of adhesives

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Eric Johansson; Anton Svenningsson; [2018]
  Nyckelord :CLT; cross-laminated timber; X-lam; delamination; engineered timber; adhesive; glue; tall timber buildings; timber load-bearing structures; charring rate; NFPA; Paramteric fires; standard testing furnace; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the recent decade, the interest of building taller all-timber structures using engineered timber materials such as cross-laminated timber (CLT) has increased substantially. On the other hand, there’s also a significant resistance and fear concerning the fire safety of buildings with wood-based load-bearing structures. LÄS MER