Sökning: "Anton Juggas Öberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anton Juggas Öberg.

 1. 1. The Supply and Demand of Peace

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Juggas Öberg; [2017]
  Nyckelord :Neoliberalism; hegemony; critical theory; marketization; peacebuilding.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the structural composition of the global hegemony, and how it was expressed in peace building in Iraq. In order to examine this, the neoliberal hegemony was outlined with the help of Rovert Cox’s notions of structures and other critical scholars’ notions of neoliberalism. LÄS MER

 2. 2. Varför skiljer sig länders asylmottagande? En kvantitativ studie av politisk tillhörighet, BNP och asylmottagande

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Juggas Öberg; Oscar Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Asylmottagande; politisk tillhörighet; BNP per capita; migrantionspolitik; Europa; 2015; flyktingkrisen; asylsökande; statistik; kvantitativ studie; intervallskalenivå; ordinalskaletest.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns en stor diskrepans mellan de europeiska ländernas asylmottagande. Denna uppsats undersöker två möjliga förklaringsvariabler, BNP per capita och politisk tillhörighet. LÄS MER

 3. 3. Ungdomar, demografi och konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Juggas Öberg; Gustav Olofsson; [2016]
  Nyckelord :demokrati.; sysselsättning; ekonomisk tillväxt; analfabetism; Algeriet; Filippinerna; Nigeria; Afghanistan; demografi; konflikt; Ungdomar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med tanke på alla konflikter som finns i världen söker denna uppsats ett statistiskt samband mellan konfliktintensitet och andel ungdomar av den vuxna befolkningen i Nigeria, Afghanistan, Algeriet och Filippinerna. För att svara på frågeställningen har undersökningen en kvalitativ, komparativ metod där det statistiska resultatet tolkas med hjälp av Henrik Urdals teori kring konfliktuppkomst, som anpassats efter denna frågeställning, så att ekonomisk tillväxt, sysselsättning, analfabetism och avsaknad av demokrati är det som analyseras. LÄS MER