Sökning: "Anton Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Anton Karlsson.

 1. 1. Insynshandel som indikator på övervavkastning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Karlsson; William Regnstrand; [2019-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate whether it is possible to predict future excess returns at the Swedish stock market by observing the insiders' aggregate purchase transactions within the company. The study used two different categories of companies. LÄS MER

 2. 2. Beräkning för kapacitet i vattenhanteringsrör

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Anton Karlsson; Anton Oldestam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta projekt är att beräkna maxkapaciteten och begränsningarna med AstraZenecas rörsystem för avfallsvattnet i deras anläggning i Snäckviken, Södertälje. Projektgruppen valde att beräkna både maxkapaciteten för hållfastheten såväl som maxkapaciteten för flödet i rörsystemet. LÄS MER

 3. 3. Effekter av tillväxt genom ett informationslogistiskt perspektiv : En studie som belyser ett tillverkande företags expansiva tillväxt och transporter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Olof Karlsson; Anton Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Growth; Logistics; Supply Chain Management; Transports; Enterprise Resource Planning System; Communication; Informatics; Information Logistics; Tillväxt; Logistik; Supply Chain Management; Transport; Affärssystem; Kommunikation; Informatik; Informationslogistik;

  Sammanfattning : Många företag har under de senaste åren haft en god tillväxt inom deras organisationer som har påverkat både företagets interna och externa organisationsstruktur. Det som främst har påverkat företagen är globaliseringen då de geografiska gränserna har suddats ut, vilket har lett till att efterfrågan på produkter har ökat vilket ökar även kraven på transporterna. LÄS MER

 4. 4. Varför används det balanserade styrkortet : En studie om organisationers verksamhetsstyrningsval

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Alexander Westermark; Anton Erickson; Mathias Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hel, halv eller kvart? : En kritisk diskursanalys om vilka egenskaper, beteenden och utseenden som tillskrevs resande i Jönköping under 1930- och 1940-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anton Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Resande; tattare; kritisk diskursanalys; orientalism; etnicitet; ras;

  Sammanfattning : Denna studie berör hur Fattigvårdsstyrelsens föreställningar om resande tog sig i uttryck i Tattarutredningen. Materialet består av Tattarutredningen och 36 monografier, ett opublicerat underlag till utredningen, som alla är inhämtade från Arkivhuset i Jönköping. LÄS MER