Sökning: "Anton Karlsson"

Visar resultat 6 - 10 av 62 uppsatser innehållade orden Anton Karlsson.

 1. 6. Konceptutveckling av prototyp för kameratillbehör

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Philip Karlsson; Anton Hansson; [2019]
  Nyckelord :Dashcam; Dashcamera; Produktutveckling; Camera; Kamera; Konceptutveckling;

  Sammanfattning : Med en ökad efterfrågan av övervakningskameror på marknaden ökar samtidigt efterfrågan för olika monteringsmöjligheter. I andra länder, utanför Sverige, används kameror för att filma vägen inifrån fordonen, vilket nu håller på att introduceras i Sverige. LÄS MER

 2. 7. Hur kan Svenska Arméns förmåga till kombinerade vapen utvecklas?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Robert Leonhard; kombinerade vapen; infanteri; organisationsteori; brigad; division;

  Sammanfattning : Sweden is a country that has identified the need to increase its military capabilities due to the ongoing decrease of stability in northern Europe. Russia is being more aggressive, and reports say that the latest military exercises in Russia has been focused on minimizing the time to mobilize large units. LÄS MER

 3. 8. CI/CD i molnapplikationer som Google Cloud, Azure och AWS

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anton Andell; Nigel Cole; Wiktor Karlsson; Eric Lilja; Diba Rezaie; David Thimren; Andreas Zeijlon; [2019]
  Nyckelord :Moln; CI; CD; Server; Mikrotjänst;

  Sammanfattning : Under VT 2019 ägde projektet rum varav denna rapport är ett av resultaten. Projektets mål var att skapa en CI/CD pipeline vars syfte var tänkt att frekvent kunna leverera färdigtestad kod till olika molntjänster som Google Cloud Platform, Amazon Web Services och Azure. LÄS MER

 4. 9. HR - en nyckelspelare för lyckat CSR - En kvalitativ fallstudie i offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ted Karlsson; Anton Häller; [2018-01-18]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Sustainability; HR; Public; Private;

  Sammanfattning : As the social aspect of CSR and sustainability has gained more space in the HR-relatedresearch area, the authors of this paper study two large Swedish companies where they havean established experience with CSR and sustainability. The study aims to increase theunderstanding of the HR role within organizations work with CSR and sustainability. LÄS MER

 5. 10. Precision agriculture : a study of the profitability in a Swedish context

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anton Karlsson; Christoffer Nessvi; [2018]
  Nyckelord :Precision agriculture; Variable rate technology; Mathematical optimization;

  Sammanfattning : A comparison within the European Union (EU), reveals that the Swedish agricultural sector is at a lower rate than other comparable countries regarding competitiveness. The low rate of competitiveness is an adverse development for Sweden, and according to a yearly report created by LRF Konsult the profitability of Swedish grain farming is low (SJV, 2014; www, LRF, 2017). LÄS MER