Sökning: "Anton Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Anton Larsson.

 1. 1. Simulering av defekten “charge weld” analyserad mot verkligheten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Larsson; Oliver Prytz; [2021]
  Nyckelord :Charge Weld; Defekt; Aluminium; Strängpressning; OFP; oförstörande provningsmetoder;

  Sammanfattning : Inom strängpressning av aluminium uppstår defekten charge weld vid byte av göt, då det gamla materialet sammanbinds med det nya. Denna defekt medför bland annat försämrad hållfasthet hos materialet. Med en ökad användning av aluminium i världen ökar även kvalitetskraven hos användarna. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i fritidshemmet : Ett antal pedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Anton Larsson; Remy Nayak; [2021]
  Nyckelord :digitala verktyg; fritidshem; IKT; inkludering; kompetens; kunskapsasymmetri; kvalitativ studie; socialt samspel;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka möjligheter och utmaningar som kan uppstå när digitala verktyg används i fritidshemmet. Vidare undersöker vi om det finns en omvänd kunskapsasymmetri mellan elever och pedagoger på grund av användningen av digitala verktyg och hur detta påverkar pedagogens roll. LÄS MER

 3. 3. How do the mechanics of honor systems in competitive games facilitate or hinder a toxic game aesthetic?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign; Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Lukas Larsson; Anton Kim Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Toxic Behavior; Toxic game aesthetic; Endorsement system; Honor level system;

  Sammanfattning : Mängden människor som spelar datorspel ökar, och det gör även bekymmerna om den ökande ‘toxiciteten’ inom tävlings inriktade online spel, som League of Legends och Overwatch. Detta är ett beteende som både Blizzard och Riot Games har erkänt och därmed har utvecklat mer avancerade system som har som syfte att stimulera positivt beteende istället för att bara straffa negativa beteenden. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av komplett system för rapportering och granskning av avfallsdata

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Albin Holmkvist; Henrik Larsson Edström; Moltas Enåkander; Mirna Ghazzawi; Simon Hermansson; Anton Nylund; Gustav Stappe Renner; Robin Simonsson; [2021]
  Nyckelord :System development; waste management; cloud application; mobile development; react native; react; AWS; MySQL; Scrum; avfallshantering; granskning; molnapplikation;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar utvecklingen av ett system som möjliggör för rapportering och granskning av avfallsdata. Systemet består av en mobilapplikation och en webbapplikation som utvecklats med React Native respektive React, en databas som utvecklats med MySQL och en back-end bestående av tjänster som erbjuds av Amazon Web Services. LÄS MER

 5. 5. FYSIOTERAPEUTERS IMPLEMENTERING AV BETEENDEMEDICIN I ARBETET MED LÅNGVARIG LÄNDRYGGSSMÄRTA : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Simon Parmlöv; Anton Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Chronic low back pain can lead to absence from work, early retirement and mental illness. To manage low back pain, an individual can turn to a physiotherapist with a behavioral medicine approach. The behavioral medicine perspective, is effective and recognized in physiotherapy. LÄS MER