Sökning: "Anton Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Anton Larsson.

 1. 1. Kommunernas Dilemma En kvalitativ studie om privatiseringen av de svenska stadsnäten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Larsson; Anton Berg; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera varför vissa svenska kommuner sålt sina fiberstadsnät till privata aktörer och därefter lyfta potentiella framtida utmaningar dagens fibermarknad kan stå inför. Uppsatsen har genomfört intervjuer med respondenter från kommuner som sålt sina stadsnät, IP-Only som privat aktör, Helsingborgs kommun som inte sålt sitt stadsnät och branschexperter från Svenska Stadsnätsföreningen och Post- och Telestyrelsen. LÄS MER

 2. 2. DEMOCRACY: CRITICAL JUNCTURE En kvalitativ textanalys av nationellt narrativ under Jugoslaviens upplösning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Larsson; [2023-02-13]
  Nyckelord :Civic Nationalism; Ethnic Nationalism; Political Leadership; Quasi Voluntary Compliance; Yugoslavia; Serbia; Slovenia;

  Sammanfattning : This essay seeks to investigate the nature of nationalist narratives during the collapse of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia. In the republics which once made up Yugoslavia there is a difference in regards to the function of the democratic system. The theoretical background of this study has multiple layers. LÄS MER

 3. 3. Hybrid Microwave Resonator-Nanoscale Conductor Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Daniel Larsson Persson; [2023]
  Nyckelord :Circuit Quantum Electrodynamics; Open Quantum Systems; Gaussian States; Two-Mode Two-Photon Jaynes-Cummings Model; Jaynes-Cummings Model; Lyapunov Equation; Phase-Space Description; Duan Criterion; Entanglement; Light-Matter Interaction; Mean Field; Double Quantum Dot; Harmonic Oscillator; Two-Mode Squeezing; Symplectic Form; GKSL Equation; Lindblad Equation; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Entanglement is a fundamental aspect of quantum computation and quantum information processes. In this work, we analyse the entanglement of two microwave resonators when connected to a semiconductor double quantum dot. LÄS MER

 4. 4. Air and Silicon resistivity design space for dielectric simulations

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oscar Hammarberg; Anton Larsson; Adam Steiner; [2022]
  Nyckelord :electrical bushings; simulations; humidity; electrical breakdown; corona discharge; comsol multiphysics;

  Sammanfattning : Electrical bushings are a type of hollow or solid conductor withinsulation designed to allow a conductor to pass through a conductingbarrier without making electrical contact and are very important forsafe transportation of electricity. The bushings vary in size, but allbushings have a solid or hollow conductor. LÄS MER

 5. 5. Cookies eller integritet - vad prioriteras högst? En studie om hur de som spenderar mest tid på internet agerar i relation till deras medvetenhet kring hur cookies påverkar deras integritet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Pärmerhed; Anton Jelvegård; Emil Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER