Sökning: "Anton Lavasanipour Rasnaie"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anton Lavasanipour Rasnaie.

 1. 1. Införandet och misslyckandet av svenska handelsdomstolar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Lavasanipour Rasnaie; [2022]
  Nyckelord :rättshistoria; rättsekonomi; law and economics; handelsdomstolar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The main purpose of the paper is to explore the legislation and debate on commercial courts in Sweden from the late 19th century to the end of the 20th century. The focus is also on the law from 1905, on special composition in commercial cases at the courts in Stockholm, Malmö and Gothenburg. LÄS MER

 2. 2. Lex Aquilias påverkan på den svenska skadeståndsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Lavasanipour Rasnaie; [2021]
  Nyckelord :skadestånd; culpa; lex Aquilia; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine the ancient roman law lex Aquilia and its role in the Swedish regulatory framework. The essay is focused on lex Aquilias influence on Swedish tort law. The purpose is to define lex Aquilias code and its historic background. LÄS MER