Sökning: "Anton Levé"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anton Levé.

 1. 1. Mediers makt att forma individens verklighet En kritisk diskursanalys av legitimerande strategier av övervakning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Semah Agnes Il; Anton Levé; [2020]
  Nyckelord :Discourse; surveillance; news media; legitimation; legitimation strategies;

  Sammanfattning : Surveillance has increased in the media space, as a result of the changed view of risks and threats in the Western world. This can be seen as an effect of the terrorist attack on the World Trade Center on September 11th, 2001. Media's presentation of risks has led to an increased risk-awareness and concerns about crime and terror. LÄS MER

 2. 2. Länge leve kläderna : Förslag på metoder för att minska textilkonsumtionens klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Anton Åsberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är ett arbete som behandlar textilindustrins klimatpåverkan i allmänhet och klädesindustrins klimatpåverkan i synnerhet. I arbetet undersöks på vilka sätt man kan engagera människor till en långsiktig förändring med fokus på att aktivt förlänga kläders livslängd i Sverige. LÄS MER