Sökning: "Anton Lindahl"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anton Lindahl.

 1. 1. Vilka var de rikaste svenskarna? En studie av svenska miljonärer under 1800-talets moderniseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Anton Svensson; [2019]
  Nyckelord :förmögenhetsfördelning; förmögenheter; ekonomisk elit; förmögenhetsojämlikhet; industrialisering; adel; politisk representation; 1800-talet; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines the wealthiest individuals in 19th century Sweden. The specific questions asked are which sectors of the economy these individuals accumulated their wealth in; and to what extent they belonged to the nobility. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmet som demokratisk arena: En studie om potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande inom ett demokratiprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Samuel Karlman; Anton Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Demokrati; Deliberativ demokrati; Elevinflytande; Disciplinär makt; Pastoral makt; Panoptikon;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande undersökts inom ramarna för ett demokratiprojekt på Enetorpsskolan (fiktivt namn). Demokratiprojektet är strukturerat på så vis att eleverna ena veckan skapar demokratiförslag, i form av aktiviteter, och veckan därpå verkställs det framröstade förslaget. LÄS MER

 3. 3. Artificiella och interaktiva lyktor för det nya millenniet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :André Malm; Gustav Freij; Emilia Johansson; Sandra Lindahl; Rickard Englund; Anton Hemlin; [2012-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver utvecklingsprocessen av ett arti ciellt värmeljus. Fokus harlegat på funktionalitet och återgivning av en realistisk ljusbild. Rapporten behandlarkonstruktion av elektroniska kretsar för trådlös strömöverföring och sensorer. LÄS MER

 4. 4. ”ÄNTLIGEN!”- En lysrörsarmatur för det egna hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Anton Lindahl; Samuel Sandelin; [2010]
  Nyckelord :Fluorescent Luminary; fluorescent lamps; fluorescent lamps and luminaries; market; rice paper; dimmable; Lysrörsarmatur; lysrör; lysrör och armatur; marknad; rispapper; dimbar;

  Sammanfattning : The aim of our study is to ascertain whether a hanging suspension fluorescentlamp for a private home environment is going to be attractive for a largeaudience. We want to open up for new uses of fluorescent lamps as lightsources. LÄS MER