Sökning: "Anton Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Anton Lundgren.

 1. 1. Underhållsplanering för pumpprovningsanläggning Q2 : Vid Xylem Water Solutions AB, Flygt Emmaboda

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Anton Håkansson; Jan Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Maintenance plan; Test facility; Underhållsplanering; Provanläggning;

  Sammanfattning : Företaget Xylem Flygt i Emmaboda producerar dränkbara pumpar av olika storlek och typer som används i hela världen. Innan pumparna levereras till kund testas de i Xylem’s egna testanläggningar. Anläggningen Q2 som berörs i rapporten består av en bassäng med tillhörande rörsystem, ventiler, anslutningsutrustning och mätutrustning. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter när det föreligger språkbarriärer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pierre Lundgren; Anton Sjöblom; [2017]
  Nyckelord :språkbarriär; sjuksköterska; upplevelse; tolk; anhörig;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren, vilket leder till större sannolikhet för att sjuksköterskan får vårda patienter som inte talar samma språk. Forskning visar att patienter upplever ökad sårbarhet vid språkbarriärer, dock att de är relativt nöjda med den vård de fått. LÄS MER

 3. 3. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Lundgren; Sara Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :Price-to-Book P B ; excess return; Jensen’s alpha; Sharpe-ratio; Treynor index; market value; book value; size; small firm effect; Price-to-Book P B ; överavkastning; Jensens alfa; Sharpe-kvot; Treynor index; marknadsvärde; bokfört värde; storlek; småbolagseffekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). LÄS MER

 4. 4. Hur kan en regndroppe vara sur? Den har väl inga känslor? : En litteraturstudie om hur elevers språk och begreppsförståelse i de naturvetenskapliga ämnena kan utvecklas

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Madeleine Ahl; Anton Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Begrepp; concept; naturvetenskap; science;

  Sammanfattning : En viktig del av att lära naturvetenskap är att lära sig kommunicera naturvetenskap. Användandet av begrepp i de naturvetenskapliga ämnena förekommer i stor utsträckning, vilket har visat sig hämma elevers utveckling inom dessa ämnen. LÄS MER

 5. 5. A modular system for smart energy plug stream analysis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JONAS GROTH; ERIK FORSBERG; JOHAN JINTON; IVAN TANNERUD; ISAK ERIKSSON; ANTON LUNDGREN; [2016-10-24]
  Nyckelord :smart energy plugs; energy plug; stream analysis; forecasting; statistics; alarms; big data;

  Sammanfattning : This report documents the development of a system capable of gathering energy consumption data from multiple different brands of smart energy plugs. The problem today is that firstly the manufacturers’ software is not general and provides a limited set of functions. LÄS MER