Sökning: "Anton Lundvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Lundvall.

  1. 1. BIM-modellens outnyttjade egenskaper på byggarbetsplatsen : Hur skapas rätt förutsättningar?

    M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

    Författare :Anton Lundvall; Joakim Östberg; [2015]
    Nyckelord :BIM; BIM-model; 360 Field; 360 Glue; Navisworks; Building Information; Modeling; Production management; CAD; IFC; ICT; NWC; NWF; NWD; BIM; BIM-modell; 360 Field; 360 Glue; Navisworks; Byggnadsinformationsmodellering; Produktionssamordning; Produktionsanpassning; CAD; IFC; ICT; NWC; NWF; NWD;

    Sammanfattning : I denna rapport utforskas möjligheterna med BIM-modeller som finns på dagens byggarbetsplatser.  Trots att BIM erbjuder effektivare lösningar inom områden som bland annat visualisering, samordning och kvalitetsarbete, är det få projekt som aktivt använder sig av BIM på byggarbetsplatsen. LÄS MER