Sökning: "Anton Man"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden Anton Man.

 1. 1. Datarepresentation: Custom Visuals : Hur man skapar en Custom Visual i Microsofts Power BI

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Anton Weiberg; Sabina Andersson; [2022]
  Nyckelord :Power Bi; Custom Visual; Datarepresentation; Visualisering av data;

  Sammanfattning : Power BI är ett verktyg för att hjälpa företag visualisera och analysera data. I Power BIanvänds Visuals för att bygga upp en lättförståelig datarepresentation, men alternativenär begränsade. LÄS MER

 2. 2. Internt varumärkesbyggande i ideella idrottsföreningar : En kvalitativ studie om hur ideella idrottsföreningar influeras av strategier kring internt varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anton Ignatius; Oskar Bergsman; [2022]
  Nyckelord :Internal brand building; communication; motivation; values; nonprofit work; non-profit sport clubs; payment; Internt varumärkesbyggande; kommunikation; motivation; värderingar; ideellt arbete; ideell idrottsförening; arvode;

  Sammanfattning : Inledning - Idrottens ideella föreningar är en av de viktigaste samhällsnyttorna i Sverige. Dessa är beroende av ideell arbetskraft, kraft som har en nedåtgående trend. LÄS MER

 3. 3. Planering och styrning av aktiviteter i byggproduktion under pandemin - ur ett Leanperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Anton Månsson; Tim Nyman; [2022]
  Nyckelord :Lean; pandemic; construction management; terraced house project; planning and management; construction production; construction project; Lean; pandemi; byggledning; radhusprojekt; planering och styrning; byggproduktion; byggprojekt;

  Sammanfattning : Utbrottet av covid-19 pandemin har medfört stora förändringar i världen och ställt förändrade och nya krav på samtliga branscher, inte minst byggbranschen. Att driva byggprojekt är en utmaning i sig, i synnerhet under en pandemi med de osäkra förhållanden som situationen medfört vilket ställt ytterligare krav på hur byggprojekt har planerats och styrts. LÄS MER

 4. 4. ”Nämen vad gjorde du först då, gå hem och håll låg profil, du är väl mannen” : mansjourers erfarenheter av normbrytande våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Borg; Anton Holmstedt; [2022]
  Nyckelord :Våld i nära relation; relationsvåld; könsnormer; genusnormer; kvinnors våld mot män;

  Sammanfattning : Den här studien tar sin utgångspunkt i könsnormer i våld i nära relationer och hur de påverkar manliga våldsoffer. Således om upplevelsen av att vara våldsutsatt skiljer sig mellan könen, och om därmed gränsdragningen av en våldshandling skiljer sig mellan en man och en kvinna. LÄS MER

 5. 5. Innovativ tätning av läckande dilatationsfogar i betongdammar : Bentonit: Metoder, Utvärdering och Fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anton Adell; [2022]
  Nyckelord :Bentonite; dams; dam reparation; expansion joints; Bentonit; dammar; dammreparation; dilatationsfogar; expansionsfogar;

  Sammanfattning : Majoriteten av de svenska betongdammarna uppfördes under 1900-talet och börjar därför närma sig sin uppskattade livslängd; 50-160 år. Några av dessa betongdammar används för att utvinna vattenkraft. Vattenkraft är Sveriges största energikälla och utgör ca 45% av vår totala elproduktion. LÄS MER