Sökning: "Anton Moberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anton Moberg.

 1. 1. Childhood Habituation in Evolution of Augmenting Topologies (CHEAT)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Anton Moberg; [2020]
  Nyckelord :Neuroevolution; genetic algorithm; machine learning; ML; CHEAT; Childhood Habituation in Evolution of Augmenting Topologies; optimization; artificial neural network; self evolving; model selection; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Neuroevolution is a field within machine learning that applies genetic algorithms to train artificial neural networks. Neuroevolution of Augmenting Topologies (NEAT) is a method that evolves both the topology of the network and trains the weights of the network at the same time, and has been found to successfully solve reinforcement learning problems efficiently and the XOR problem with a minimal topology. LÄS MER

 2. 2. A Lightweight Secure Development Process for Developers

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Jesper Hellström; Anton Moberg; [2019]
  Nyckelord :computer security; security;

  Sammanfattning : Following a secure development process when developing software can greatly increase the security of the software. Several secure development processes have been developed and are available for companies and organizations to adopt. LÄS MER

 3. 3. Smooth N-dimensional response landscape used to facilitate kinetic mechanism reduction

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Anton Moberg; [2018]
  Nyckelord :Reaction kinetics; Combustion Physics; fuels; smooth response landscape; environment; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Socialt ansvarstagande i klädindustrin : En kvantitativ studie om konsumenters medvetenhet om och förväntningar på CSR samt deras identitetsskapande med företag i klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Samuel Swartling; Anton Moberg Edenbäck; [2018]
  Nyckelord :CSR; Klädindustrin; Fast fashion; Konsumentmedvetenhet; Konsumentattityd; CCI;

  Sammanfattning : Hållbarhet och ett etiskt förhållningssätt har de senaste decennierna blivit allt viktigare i klädindustrin, vars allt snabbare produktion av varor till låga priser för att möta efterfrågan från konsumenter är ohållbar för samhälle och miljö, exemplifierat i Fast fashion. Men en ökande medvetenhet om sociala och etiska problem hos konsumenter har gett företag anledning att arbeta med socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility (CSR), en möjlighet både för ökad lönsamhet och en bättre omvärld. LÄS MER

 5. 5. Hur en webbapplikation kan utvecklas för att leverera säkerhet, handlingsbarhet och navigerbarhet : PimpaOvven – Utveckling av en e-butik för märken och accessoarer till studentoveraller

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Albertsson; Adrian Öberg Bustad; Mattias Sundmark; Elof Gerde; Jessika Boberg; Ariyan Abdulla; Oscar Danielsson; Felicia Johnsson Bittmann; Anton Moberg; [2017]
  Nyckelord :Navigerbarhet; Handlingsbarhet; Säkerhet; Webbapplikation; Säkert intryck;

  Sammanfattning : Bland studenter på många av Sveriges Universitet är studentoverallen en vedertagen ägodel. Studenter gillar att utsmycka sina overaller med olika tygmärken och andra accessoarer, men tillgängligheten av dessa är i dagsläget begränsad. LÄS MER