Sökning: "Anton Modin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anton Modin.

 1. 1. Varumärken och konst- om möten i det utvidgade fältet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Modin; Vilma Luostarinen; [2013-07-11]
  Nyckelord :varumärken; konst; brand aesthetics; brand experience; brand culture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. När ordet inte räcker till - Begreppsfluktuationen i terrorns spår: En studie om 25 års terrorismrapportering och om ordets utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Joakim Rönning; Anton Modin; [2013-02-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: När ordet inte räcker till - Begreppsfluktuationen i terrorns spår: En studie om 25 års terrorismrapportering och om ordets utvecklingFörfattare: Anton Modin och Joakim RönningKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.Termin: Höstterminen 2012Handledare: Jan StridSidantal exklusive bilagor: 33 sidorAntal ord: 14 015 ordSyfte: att undersöka om och i så fall hur den svenska pressens sätt att rapportera om terrorattacker har förändrats sedan 1985. LÄS MER