Sökning: "Anton Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Anton Nilsson.

 1. 1. Hur påverkas konsumenter av precisionsmarknadsföring?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elias Nilsson; Anton Rasmusson; Måns Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Big data; Precisionsmarknadsföring; Konsumentbeteende; Kundlojalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien primära syfte är att undersöka ifall det finns något samband mellan användandet av precisionsmarknadsföring, som grundar sig i big data, och konsumentbeteende samt kundlojalitet. Metod: Studien tillämpar en kvantitativ ansats bestående av en enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. En läsande klass - Hiss eller diss? : En intervjustudie om lärares olika erfarenheter från projektet En läsande klass.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mattias Lindau; Anton Nilsson; Jesper Billing; [2023]
  Nyckelord :reading; reading comprehension; reading comprehension strategies; QtA; RT; TSI; läsning; ELK; ”En läsande klass”; läsförståelse; läsförståelsestrategier; QtA; RT; TSI;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur sex mellanstadielärares undervisningssätt och metoder har påverkats och förändrats av innehållet från det uppmärksammade och delvis kritiserade projektet En läsande klass. Ett antal utvalda lärare intervjuades och deras svar undersöktes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsspelare som vill spela vidare : En kvalitativ studie om tränares inverkan på fotbollsspelande flickors vilja att spela vidare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anton Gustafsson; Elin Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Tränare; fotbollsspelande flickor; KASAM; salutogent; fysisk aktivitet; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studien undersöker hur fotbollsspelande flickors idrottande och vilja att fortsätt idrotta påverkas av tränare.  - Vad betyder idrotten för fotbollsspelande flickor?  - Vilket förhållningssätt önskar fotbollsspelande flickor att tränare ska ha för att få dem att fortsätta spela fotboll? - Hur ser fotbollsspelande flickor på att vara fysiskt aktiva i framtiden? Metod  Studien har en kvalitativ ansats där intervjuer används som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Ett mål eller ett människoöde – vad rapporteras det om? : en innehållsanalys av svenska mediers rapportering från den första veckan av herrarnas fotbolls-VM i Ryssland 2018 och i Qatar 2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Filip Almqvist; Anton Nilsson; [2022]
  Nyckelord :World Cup; Fifa; Qatar; Russia; Framing; Agenda setting; Football; Media coverage; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay examines how Swedish newspapers portrayed the men's football world cup. The foundation of the study is set by researchers Lawrence Wenner & Andrew Billings and their findings that critical media coverage on sporting events is reported before it starts. LÄS MER

 5. 5. Vaccinationsgrad mot covid-19 i Sveriges kommuner

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Hane; Anton Nilsson; [2022]
  Nyckelord :covid-19; vaccination rate; health economy; age; foreign-born; education; income; health; unemployment; turnout; party sympathy; Swedish municipalities; covid-19; vaccinationsgrad; hälsoekonomi; ålder; utrikesfödda; utbildning; inkomst; hälsa; arbetslöshet; valdeltagande; partisympati; Sveriges kommuner ;

  Sammanfattning : I början av 2020 drabbar covid-19-pandemin världens befolkning. Den livsfarliga smittan sprids snabbt världen över och forskare och läkemedelsbolag börjar arbeta intensivt för att utveckla ett vaccin som kan stoppa sjukdomens framfart. Knappt ett år senare godkänns världens första vaccin mot covid-19 och massvaccinering inleds. LÄS MER