Sökning: "Anton Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Anton Nilsson.

 1. 1. Effekter av tillväxt genom ett informationslogistiskt perspektiv : En studie som belyser ett tillverkande företags expansiva tillväxt och transporter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Olof Karlsson; Anton Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Growth; Logistics; Supply Chain Management; Transports; Enterprise Resource Planning System; Communication; Informatics; Information Logistics; Tillväxt; Logistik; Supply Chain Management; Transport; Affärssystem; Kommunikation; Informatik; Informationslogistik;

  Sammanfattning : Många företag har under de senaste åren haft en god tillväxt inom deras organisationer som har påverkat både företagets interna och externa organisationsstruktur. Det som främst har påverkat företagen är globaliseringen då de geografiska gränserna har suddats ut, vilket har lett till att efterfrågan på produkter har ökat vilket ökar även kraven på transporterna. LÄS MER

 2. 2. UTFACKNINGSVÄGGAR : En studie i ekonomi och tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Jonas Nilsson; Anton Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Utfackningsvägg; Platsbyggd; Halvprefab;

  Sammanfattning : Infill walls is a proven method of constructing a buildings envelope that is the layer separating the outer environment from the inner. Infill walls are generally made of steel, wood or reinforced concrete. LÄS MER

 3. 3. "För att få godkänt" : En studie om gymnasieelevers motivation till ämnet matematik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Viktor Larsson; Anton Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasielever; matematik; motivation; självreglerat lärande;

  Sammanfattning : Allt för många elever anser att matematiken idag är understimulerande, tråkig och de har svårt att hitta ett syfte nu och senare i livet. Detta kan leda till att motivationen blir lidande då de inte ser någon mening med matematiken. LÄS MER

 4. 4. Framtidsfullmakter och traditionella fullmakter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Danielsson; Marie Louise Nilsson; Anton Scholander; [2019]
  Nyckelord :framtidsfullmakt; fullmakt; god man; förvaltare; ställföreträdare; future power of attorneys; power of attorneys; trustee; deputy;

  Sammanfattning : Någon gång i livet drabbas av ett försämrat hälsotillstånd är mycket vanligt, men vilken typ och omfattning sjukdomen genererar varierar givetvis. Den 1 juli 2017 stiftades en lag om framtidsfullmakter som är tänkt att vara ett komplement till ställföreträdarskap och de traditionella fullmakterna. LÄS MER

 5. 5. Synaesthetica : Relationen mellan ljud, bild och kropp genom Kinesonisk interaktion.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anton Östlund; Viktor Eidhagen; Marcus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kinesonic interaction; Synesthesia; Synchresis; Agential realism; Analog and digital spaces; Kinect; Max MSP; Kinesonisk interaktion; Synestesi; Synchresis; Agentiell realism; Analoga och digitala rum; Kinect; Max MSP;

  Sammanfattning : Under flera generationer har människan försökt tolka relationen mellan bild och ljud. Finns det en vetenskaplig koppling mellan ljusets frekvens och ljudets frekvens? Kan man uppleva båda modaliteter samtidigt? En liten procent av jordens befolkning kan uppleva denna symbios av modaliteter, en sinnenas union där hjärnan korskopplar två eller flera sinnen, denna funktionsvariation kallas för synestesi. LÄS MER