Sökning: "Anton Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Anton Nilsson.

 1. 1. Framförallt för att synliggöra lärandet : En kvalitativ studie om högstadielärares användning av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anton Nilsson; Viktor Larsson; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; digitala verktyg; lärare; TPACK; sociokulturellt perspektiv på lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur högstadielärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med digitala verktyg samt hur de digitala verktygen används för att utveckla elevers lärande. I studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer använts för att samla in empiri där fem lärare medverkade. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av patientutbildning inom diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emilia Johansson; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Life change events; Nurses; Self-care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som blir allt vanligare i samhället. Under 2019 uppskattades 463 miljoner vuxna leva med diagnosen och antalet förväntas att stiga. Komplikationer av sjukdomen är många men de allvarligaste är hyperglykemi och kardiovaskulära förändringar. LÄS MER

 3. 3. Intäktsströmmarnas relation till affärsmodellen : Faktorer som påverkar företags val av intäktsströmmar för software-as-a-service

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sven Dahlström; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Revenue Streams; Software-as-a-service; Business Models; Intäktsströmmar; Mjukvara som tjänst; Affärsmodeller;

  Sammanfattning : Teknologiska framsteg inom webbteknologier, virtualisering samt ökad bandbredd har gett upphov till cloud computing, en disruptiv innovation som leder till tjänstefiering av IT-industrin där produkter som hårdvaror och mjukvaror omvandlas till tjänster och som görs tillgängliga för kunder via Internet. Software-as-a-service är en del av cloud computing och avser applikationer som är installerade och körs på en molninfrastruktur och som tillgängliggörs som en tjänst för kunder via en webbläsare eller ett tunt klientgränssnitt. LÄS MER

 4. 4. The English Game : en undersökning av fotbollen ur ett klassperspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Anton Nilsson; Josefine Andreasson; [2020]
  Nyckelord :Populärkultur; Kulturhistoriskt perspektiv; Bourdieu; The English Game; Klasskildring; Fotboll; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Fotbollen är en av världens absolut största populärkulturella fenomen vad gäller allt från fritidsintresse till en global industri med mängder av stora ekonomiska investeringar. Således finns mer intressanta aspekter av fotbollen än enbart det rent sportsliga utövandet att undersöka inom samhällsvetenskapen. LÄS MER

 5. 5. Numerical Analysis of the Two Dimensional Wave Equation : Using Weighted Finite Differences for Homogeneous and Hetrogeneous Media

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Christian Böhme; Anton Holmberg; Martin Nilsson Lind; [2020]
  Nyckelord :hetrogeneous media; variable wave speed; wave equation; finite differences; gamma method; multigrid; weighted central difference; numerical analysis; agmg; gamma discretisation; two dimensional wave equation;

  Sammanfattning : This thesis discusses properties arising when finite differences are implemented forsolving the two dimensional wave equation on media with various properties. Both homogeneous and heterogeneous surfaces are considered. LÄS MER