Sökning: "Anton Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Anton Nilsson.

 1. 1. Framförallt för att synliggöra lärandet : En kvalitativ studie om högstadielärares användning av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anton Nilsson; Viktor Larsson; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; digitala verktyg; lärare; TPACK; sociokulturellt perspektiv på lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur högstadielärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med digitala verktyg samt hur de digitala verktygen används för att utveckla elevers lärande. I studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer använts för att samla in empiri där fem lärare medverkade. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av patientutbildning inom diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emilia Johansson; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; Life change events; Nurses; Self-care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som blir allt vanligare i samhället. Under 2019 uppskattades 463 miljoner vuxna leva med diagnosen och antalet förväntas att stiga. Komplikationer av sjukdomen är många men de allvarligaste är hyperglykemi och kardiovaskulära förändringar. LÄS MER

 3. 3. Antisemitism i skolans värld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Cederholm; Anton Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Antisemtism; SKMA; Fördomar; Förintelsen; Religion; Historia; Utbildning; Lärare; Kunskap; Skola;

  Sammanfattning : Vi som författare till denna forskningsöversikt har båda upplevt antisemitiska uttryck under verksamhetsförlag utbildning på våra partnerskolor runt om i Malmö och Skåne. Det finns även utifrån, en snabb Googlesökning tydliga tecken på att antisemitiska uttryck är vanliga i Malmö. LÄS MER

 4. 4. Effekter av tillväxt genom ett informationslogistiskt perspektiv : En studie som belyser ett tillverkande företags expansiva tillväxt och transporter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Olof Karlsson; Anton Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Growth; Logistics; Supply Chain Management; Transports; Enterprise Resource Planning System; Communication; Informatics; Information Logistics; Tillväxt; Logistik; Supply Chain Management; Transport; Affärssystem; Kommunikation; Informatik; Informationslogistik;

  Sammanfattning : Många företag har under de senaste åren haft en god tillväxt inom deras organisationer som har påverkat både företagets interna och externa organisationsstruktur. Det som främst har påverkat företagen är globaliseringen då de geografiska gränserna har suddats ut, vilket har lett till att efterfrågan på produkter har ökat vilket ökar även kraven på transporterna. LÄS MER

 5. 5. UTFACKNINGSVÄGGAR : En studie i ekonomi och tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Jonas Nilsson; Anton Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Utfackningsvägg; Platsbyggd; Halvprefab;

  Sammanfattning : Infill walls is a proven method of constructing a buildings envelope that is the layer separating the outer environment from the inner. Infill walls are generally made of steel, wood or reinforced concrete. LÄS MER