Sökning: "Anton Nyberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anton Nyberg.

 1. 1. Evaluating the utility of a contract compositionality proof framework

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Lövström; Anders Steen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A contract in system design is a concept used for specifying behaviors of and interactions between components in complex systems. Contracts make explicit the mutual commitments between components in a system. Nyberg et al propose a contracts theory and framework for proving the correctness of a decomposition of a system specification. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av smörjmedel från olika tillverkare genom undersökning av kritiska parametrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Nyberg; Dennis Svensson; [2020]
  Nyckelord :Smörjmedel; initial fettfyllning; eftersmörjningsmängd; lagerlivslängd; jämförelse smörjmedel.;

  Sammanfattning : Nästan alla maskiner och fordon behöver smörjning i någon form. Cellulosatorkar tillverkade av Andritz AB är inte något undantag. Dessa maskiner innehåller en mängd olika komponenter som är i behov av smörjning. LÄS MER

 3. 3. Fristående värmesystem till Akademiska sjukhuset i Uppsala : en analys av energi, effekt, flöde, kostnader och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Oliver Christiansson; Marcus Segelsjö Duvernoy; David Gelin; Joakim Nyberg; Jonatan Hultin Rosenberg; Simon Thörn; Anton Öberg; [2019]
  Nyckelord :energieffektivisering; VS01; fjärrvärme; uppvärmning; lågtempererat värmesystem;

  Sammanfattning : Region Uppsala plans to build a new heating system called VS01 for the Uppsala University Hospital. VS01 will be a low temperature district heating system and connects all buildings in the hospital area. By building VS01, the existing 23 district heat subscriptions, one for every building, can be assembled into one. LÄS MER