Sökning: "Anton Nygren"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Anton Nygren.

 1. 1. Investigation of Emission Source Heights in FLEXPART 10.02 for the Wildfire in Pedrógão Grande, Portugal, 2017

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Anton Nygren; [2019]
  Nyckelord :wildfire; Pedrógão Grande; structural similarity; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; emission source height; skogsbränder; Pedrógão Grande; strukturell likhet; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; utsläppshöjd;

  Sammanfattning : One of the worst wildfires in Portugal in 2017 on June17- 21 started at the central part of Pedrógão Grande and spread fast to the surrounding areas Góis, Pampilhosa da Serra and Arganil. The wildfire took 64 lives and a large smoke plume was observed. LÄS MER

 2. 2. Hur kan processorienterade tjänsteföretag förbättra sin inre effektivitet : En fallstudie vid OKQ8 Shared Service

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Gustafsson; Pontus Nygren; Max Östberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Blinka lilla stjärna och ungefär 200 till

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anton Jakobsson; Sebastian Nygren; [2017]
  Nyckelord :barn; förskola; musik; musikdidaktik; musikskap;

  Sammanfattning : Arbetet med musiken i förskolan används främst för att nå andra kunskaper, musikens innehållsliga mål tenderar att utebli. Studiens syfte är att analysera och beskriva förskolepersonals arbete med musikstunder i förskolan och synliggöra dess innehållsliga dimensioner, personalens syfte med musikstunder, deras iscensättning, samt hur detta hänger samman med deras tidigare erfarenheter av musik. LÄS MER

 4. 4. Experimental and theoretical studies of water droplet surfaces in the presence of glycerol

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Nygren Anton; [2017]
  Nyckelord :glycerol; water surface; BESSY II; MD; GROMACS; PES; XPS; glycerol; vattenytor; BESSY II; MD; GROMACS; PES; XPS;

  Sammanfattning : Water aerosols affect the climate because they have an impact on the radiation balance and cloud formation. Water is present in all forms in the atmosphere (water, ice and steam), for example as rain and hail. Water aerosols play an important role in many biological and chemical processes in the atmosphere. LÄS MER

 5. 5. Black Carbons Effects on Climate : Can We Even Say Something about Them?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Nygren Anton; [2016]
  Nyckelord :Black carbon; climate; China; Arctic; Sot; klimat; Kina; Arktis;

  Sammanfattning : Black carbon affects the atmosphere, clouds, and the albedo of snow. These effects of black carbon are a fact but exactly what they entail is not well known. LÄS MER