Sökning: "Anton Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Anton Olsson.

 1. 1. Relationen mellan instrumentet och idén

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anton Olsson; [2021-09-22]
  Nyckelord :Komposition; Trummor; Kreativitet; Analys; Tonal Tolkning; Kompositionsprocess; Kompositionsteknik; Huvudinstrument; Bi-instrument; Intuitivt skapande;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie om hur valet av instrument kan påverka en kompositionsprocess och det klingande resultatet. För att kunna utveckla sin kompositionsmetod och synliggöra upplevda kreativa blockader skriver författaren tre stycken till sitt instrumentala projekt Dartanjang. LÄS MER

 2. 2. Hur styr ledare sina medarbetare för att de ska arbeta mot gemensamma mål? : Fallstudie i en avdelning som använder sig av den agila metoden scrum.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ester Arévalo Olsson; Anton Molander; [2021]
  Nyckelord :Scrum; agil; agilt; målkongruens; agentteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att med hjälp av agentteorin skapa en förståelse kring hur ledare styr medlemmar mot gemensamma mål i en organisation som använder sig av Scrum. Metod: En kvalitativ studie med sju semistrukturerade intervjuer från en agil avdelning har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Malgrange-Ehrenpreis sats och explicita formler för fundamentallösningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Anton Olsson; [2021]
  Nyckelord :Malgrange-Ehrenpreis theorem; fundamental solutions; differential operator; Vandermonde-matrix; Cauchy-Riemann operator.;

  Sammanfattning : This report presents and discusses proofs of the Malgrange-Ehrenpreis theorem, which states that every non-zero linear partial differential operator with constant coefficients has a fundamental solution. The main topic is explicit formulae, and more specifically, how they can be used to prove the theorem. LÄS MER

 4. 4. Vinterplanering i det offentliga rummet : En fallstudie av översiktsplan, planprogram och detaljplan i Luleå kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anton Olsson; [2021]
  Nyckelord :Vinterplanering; Offentliga rum;

  Sammanfattning : Every day we stay in some form of public space, whether it is the collective laundry room in the basement or during a jog through the park. The public space is something many people today take for granted and they are often planned for large attractive public spaces. Where social interactions take place, physical activity, play and rest. LÄS MER

 5. 5. Inhemskt producerad, globalt distribuerad, målgrupp negligerad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Maelum; Anton Olsson; Ludvig Lorichs; [2021]
  Nyckelord :Marknadsföring; Reklamstandardisering; Kultur; Semiotik; Perceptionsknep; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: ​S​yftet med studien är att undersöka kulturell påverkan av kreativa inslag i standardiserad reklam. Med studien vill författarna bidra marknadsföringsbyråer med en utökad förståelse för hur den kultur som är associerad med landet inom vilken byrån agerar kan ha en omedveten påverkan på produktionen av reklamfilm. LÄS MER