Sökning: "Anton Palmqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anton Palmqvist.

 1. 1. Sjuksköterskors beskrivningar av betydelsefulla faktorer för patientsäkerheten inom somatisk slutenvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anton Palmqvist; Anna-Siri Sagen; [2019]
  Nyckelord :Arbetssituation; Lidande; Omvårdnad; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhet regleras med hjälp av lagstiftning och beskrivs enligt lagen som upplevelser av lidande hos patienten. Det tillhör sjuksköterskors ansvarsområde att arbeta för att bedriva en säker vård, och att lindra lidande. LÄS MER

 2. 2. Exploratory data analysis of Volvo trucks repair history towards modelling a trucks lifetime maintenance needs

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/CAISR Centrum för tillämpade intelligenta system (IS-lab)

  Författare :Anton Palmqvist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For this master thesis project we have been working towards modelling the lifetime maintenance needs of a Volvo truck. Such a model could accurately estimate problems a truck may encounter at any given point in time. We were provided with records from workshop visits going back over a period of 10 years. LÄS MER

 3. 3. Lansen Alarm System with Raspberry Pi

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Anton Palmqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att ta fram en prototyp av en alternativ centralenhet till Lansen SystemsAB:s larmsystem. Prototypen skall möjliggöraen vidareutveckling av systemet,internetanslutning och låta sig styras från ettanvändargränssnitt. LÄS MER