Sökning: "Anton Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Anton Persson.

 1. 1. The Swedish inflation rate and stock market returns: does the Fisher effect exist?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Adam Malmén; Anton Persson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Sweden the annual inflation rate raised in September 2021 above the Sveriges Riksbank inflation target of two percent annually, which has been the central bank's inflation target since 1995. This created a discussion regarding if the repo interest rate should be increased from currently zero percent. LÄS MER

 2. 2. Patenträttens betydelse för en cirkulär ekonomi : En rättsdogmatisk analys av patenträttsliga hinder för reparationsmöjligheter inom EU och Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Persson; [2022]
  Nyckelord :Reparation; rekonstruktion; patent; immaterialrätt; juridik; intrång; gränsdragning; right to repair; ecodesign; cirkulär ekonomi; hållbarhet; reparationsmöjligheter; Sverige; EU;

  Sammanfattning : Patenträtten kan användas för att förhindra tredje man från att sälja vidare, rekonstruera eller kopiera en patenterad produkt. Det starka patentskyddet för patentinnehavare utgör ett ekonomiskt incitament för skapande och gör möjligheten till reparation svårare, och från fall till fall olagliga, eftersom patentlagstiftningen förhindrar rekonstruktion av patenterade produkter. LÄS MER

 3. 3. Detaljprojektering av prefabricerade byggnadselement : En studie av tilläggsprogram för Revit

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Sebastian Persson; Anton Zickerman; [2021]
  Nyckelord :Konstruktion;

  Sammanfattning : The intention of these studies is to make the detail drawing projecting for prefabricated elements more efficient and more automated. There are two programs studied for this purpose to automate the working flow in this thesis. First Structural Precast which is Revit’s own plug-in. LÄS MER

 4. 4. Serbien och Montenegro : EU-kommissionen och den villkorade utvidgningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anton Persson; [2021]
  Nyckelord :Conditionality; EU-utvidgning; Serbien; Montenegro; Gateva; EU-kommissionen; Belöningar; Varningar.;

  Sammanfattning : Using Eli Gateva’s theory of the EU enlargement’s conditionality and the balance in the incitement structure between the terms of rewards and threats, the purpose of the study is to examine the EU commission’s reports of the ongoing negotiation process with Serbia and Montenegro. Furthermore, the study discusses Serbia’s and Montenegro’s relative positions concerning an EU-membership. LÄS MER

 5. 5. Svenska kommuners bemötande av översvämningsrisker : en fallstudie av Kristianstad och Vellinge kommun

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anton Persson; [2021]
  Nyckelord :översvämningsrisk; skyddsåtgärd; klimatanpassning; havsnivåhöjning; stigande vattennivåer;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att undersöka svenska kommuners bemötande och hantering av översvämningsrisker kopplade till en höjd havsvattennivån. Undersökningen belyser problematiken med översvämningsrisk både ur ett globalt perspektiv men också i ett svenskt. LÄS MER