Sökning: "Anton Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Anton Petersson.

 1. 1. Kommersialiseringens utveckling inom en sport- och medierelation : En kvalitativ studie av Svenska Skidförbundet, sponsorerna och Viaplay

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anna-Karin Strömstedt; Anton Petersson; [2022]
  Nyckelord :brand exposure; sponsors; Swedish Ski Federation; Viaplay; broadcast; varumärkesexponering; sponsorer; Svenska Skidförbundet; Viaplay; broadcast;

  Sammanfattning : Bakgrund Den kommersiella utvecklingen inom idrott har de senaste decennierna lett till nya möjligheter inom en sport- och mediarelation. Denna kan delas upp mellan flera sammanhängande parter där en idrottsorganisation attraherar sponsorintäkter, sponsorer söker varumärkesexponering och broadcast bolag vill skapa intäkter via reklam och nya abonnenter. LÄS MER

 2. 2. Utbud eller behov? : En kvalitativ studie av biståndshandläggare inom äldreomsorgen och deras erfarenheter av arbetet med äldres ofrivilliga ensamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anton Petersson; Annie Wennerström; [2022]
  Nyckelord :Social work; elderly care; involuntary loneliness of the elderly; needs assesors; individual assessments; municipal guidelines; street-level bureaucracy; room for maneuver; Socialt arbete; äldreomsorg; äldres ofrivilliga ensamhet; biståndshandläggare; individuella bedömningar; behovsanpassade insatser; kommunala riktlinjer; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate how needs assessors in the municipality experience their work with elderly people who experience loneliness, and what different types of support measures they can offer. In addition the paper looks into the discretion which the needs assessors use to provide the elderly people with care that is adapted to individual needs. LÄS MER

 3. 3. SPAC för visat intresse - Hur uppmärksamhet påverkar avkastning i SPAC-bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Timothy Nordfält; Anton Petersson; Axel Svensson; [2021]
  Nyckelord :SPAC; SVI; Google Trends; Avkastning; Uppmärksamhet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte - SPAC-bolag är jämfört med andra investeringsformer förhållandevis komplicerade. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka huruvida avkastning för SPAC-aktier från börsnotering till genomfört förvärv korrelerar med dess popularitet, då investerare kan antas grunda investeringsbeslut i bolagstypen på annat än egna analyser. LÄS MER

 4. 4. Räddningstjänsten i krig- En studie av räddningstjänstens uppgifter under höjd beredskap

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Anton Petersson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Rebuilding the civil defence has become an important question in recent years. Being a key component, the tasks of fire service may need to be revised to correspond to the current threat. The fire service has an extended area of responsibility when there is a heightened state of alert, according to the Swedish Civil Protection Act. LÄS MER

 5. 5. Sopsaltning som halkbekämpningsmetod på olika höjdnivåer i Jönköping : En studie för att utforska och undersöka kunskapsläget gällande sopsaltning i Sverige

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anton Petersson; Alia Abdulsahib; [2019]
  Nyckelord :Breddgrader; DYS-spridare; GC-väg; Höjdskillnad; Saltlake; Sopsaltning; Tallriksspridare; VVIS-puck; Yttemperatur;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: The issue that this report addresses revolves around sweep-salting of footways and cycleways. More specifically, it focuses on the fact that large differences in elevation can lead to varying land surface temperatures, which, in turn, complicates winter maintenance when using the sweep-salting method. LÄS MER